પગ પર ઊભાં રહીને જુએ છે બધાં મને
જાણે કે પગ મને જ ફક્ત ચાલવા મળ્યા
ભરત વિંઝુડા

ગઝલ – હિતેન આનંદપરા

પ્રેમ આખી જિંદગીનો મર્મ છે,
એ વિનાની સર્વ વાતો તર્ક છે.

ગાલ પર ખંજનો હોતાં હશે ?
એ તમારાં ટેરવાંનો સ્પર્શ છે.

શેર ઉપર વાહ જો એની મળે,
એ જ ક્ષણ મારા જીવનમાં પર્વ છે.

હોઠ તારા એ જ છે પણ તે છતાં
નામ ત્યાં મારું નથી- નો ફર્ક છે.

હું તને વાંચું નહીં તો શું કરું ?
તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે.

હું કરચલાથી સદા ડરતો રહ્યો,
આમ જોકે મારી રાશિ કર્ક છે.

– હિતેન આનંદપરા

મુંબઈની જાણીતી સંસ્થા આઈ.એન.ટી. તરફથી ગઝલક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન કરવા બદલ આ વર્ષનો પ્રતિષ્ઠિત “શયદા પુરસ્કાર” હિતેન આનંદપરાને એનાયત કરાયો છે. આ પ્રસંગે એમની એક સુંદર ગઝલ… ગાલ પરના ખંજનોને ટેરવાંનો સ્પર્શ ગણવાની કલ્પના પોતે જ કેટલી રૉમેન્ટિક છે ! અને તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે વાળી વાત પણ ખૂબ ગમી જાય એવી છે. “શયદા પુરસ્કાર” માટે લયસ્તરો તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, હિતેનભાઈ!

7 Comments »

 1. ashok nanubhai said,

  September 20, 2007 @ 1:11 am

  very distinct way of expression..hiten always brings something different and delicious which we can ralish for a long time..congrates to hiten…

 2. Pinki said,

  September 20, 2007 @ 4:15 am

  કોઇ તર્ક જ નથી, મર્મ બસ એ જ છે કે,

  દરેક શેર અદ્-ભૂત છે !!

 3. Urmi said,

  September 20, 2007 @ 8:45 am

  ગાલ પર ખંજનો હોતાં હશે ?
  એ તમારાં ટેરવાંનો સ્પર્શ છે.

  હું તને વાંચું નહીં તો શું કરું ?
  તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે.

  ખરેખર ખૂબ મજાનાં અશઆર…

  સરસ ગઝલ… છેલ્લે પોતાની નામ-રાશિ વિશે જ કવિએ મસ્ત શેર લખી દીધો… 🙂

 4. Bhavna Shukla said,

  September 20, 2007 @ 1:18 pm

  ગાલ પર ખંજનો હોતાં હશે ?
  એ તમારાં ટેરવાંનો સ્પર્શ છે.
  ……………………………
  સંપૂર્ણ ભાવવાહી……

 5. pragnaju said,

  September 20, 2007 @ 8:21 pm

  હિતેન આનંદપરની ગઝલના બધા જ શેરો સુંદર છે.

  પ્રેમ આખી જિંદગીનો મર્મ છે,
  એ વિનાની સર્વ વાતો તર્ક છે.

  ગાલ પર ખંજનો હોતાં હશે ?
  એ તમારાં ટેરવાંનો સ્પર્શ છે.

  શેર ઉપર વાહ જો એની મળે,
  એ જ ક્ષણ મારા જીવનમાં પર્વ છે.

  હોઠ તારા એ જ છે પણ તે છતાં
  નામ ત્યાં મારું નથી- નો ફર્ક છે.

  હું તને વાંચું નહીં તો શું કરું ?
  તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે.

  હું કરચલાથી સદા ડરતો રહ્યો,
  આમ જોકે મારી રાશિ કર્ક છે.
  … ફ્ક્ત કરચલાથી ડરવાની વાત પર ગંમ્મત
  કે અહીં કર્કને જોઈ ઘણાંનાં મ્હોમા પાણી છૂટે છે!
  ખોરાકમાં તેને સૌથી વધુ દાદ મળે છે!
  અને સર્વ ધર્મનોસાર
  “પ્રેમ આખી જિંદગીનો મર્મ છે,
  એ વિનાની સર્વ વાતો તર્ક છે.”
  આફ્રીન…

 6. Sangita said,

  September 21, 2007 @ 8:24 am

  પ્રેમ િવ્શેની ખૂબ સુંદ્ર ગુજ્રાતી ગ્ઝ્લ્.!

  મ્ને ગ્મેલાા બે શેર્

  પ્રેમ આખી જિંદગીનો મર્મ છે,
  એ વિનાની સર્વ વાતો તર્ક છે.

  હું તને વાંચું નહીં તો શું કરું ?
  તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે.

 7. KAVI said,

  September 21, 2007 @ 11:54 am

  હું તને વાંચું નહીં તો શું કરું ?
  તું બધીયે વાતનો સંદર્ભ છે.

  nice Hiteshbhai

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment