ભગાડી દઉં છું સન્નાટાને તેથી,
આ એકલતા પછી ઇંડા મૂકે તો !
હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

નયણાં -વેણીભાઇ પુરોહિત

ઊનાં રે પાણીનાં અદભુત માછલાં –
એમાં આસમાની ભેજ,
એમાં આતમાનાં તેજ :
સાચાં તોયે કાચાં જાણે કાચનાં બે કાચલાં :
ઊનાં રે પાણીનાં અદભુત માછલાં.

સાતે રે સમદર એના પેટમાં,
છાની વડવાનલની આગ,
અને પોતે છીછરાં અતાગ :
સપનાં આળોટે એમાં છોરું થઈને ચાગલાં :
ઊનાં રે પાણીનાં અદભુત માછલાં.

જલના દીવા ને જલમાં ઝળહળે,
કોઈ દિન રંગ ને વિલાસ,
કોઈ દિન પ્રભુ ! તારી પ્યાસ,
ઝેર ને અમરત એમાં આગલાં ને પાછલાં :
ઊનાં રે પાણીનાં અદભુત માછલાં.

-વેણીભાઇ પુરોહિત

3 Comments »

 1. narmad said,

  September 9, 2005 @ 7:08 pm

  ચાગલાં = લાડલા, વહાલા

 2. Karan Bhatt said,

  April 26, 2007 @ 5:31 am

  ઝેર ને અમરત એમાં આગલાં ને પાછલાં :
  ઊનાં રે પાણીનાં અદભુત માછલાં.
  Ankh mate lakhayeli sarwashreshth Kavita etale Nayana. Wahh ! Kavivar ketali sundar rite ankh ne varnave chhe. Ankh ni nagna vastavikta jane aa kavita ma pran redi ne lakhayeli chhe. Aa kavita kavi e nathi lakhi pan kavi ni ankhoe lakhi chhe. Salam salam salam.

 3. deepak vadgama said,

  March 25, 2012 @ 6:34 am

  અદભુત, અદભુત, અદભુત

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment