હા ! પસ્તાવો - વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઊતર્યું છે,
પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે.
કલાપી

દશા અને દિશા – વેણીભાઈ પુરોહિત

દશા પર દાઝનારા ને દશા પર દૂઝનારાઓ,
નથી હોતા ખુમારીથી જીવનમાં ઝૂઝનારાઓ.

દિશા જાણ્યા વિનાના છે દશાથી ધ્રુજનારાઓ !
કહી દો   એમને  કે,  હે દશાના  પૂજનારાઓ !

દશા તો છે સડક જેવી, સડક ચાલી નથી શકતી,
સડકને  ખૂંદનારાને  સડક  ઝાલી નથી શકતી.

– વેણીભાઈ પુરોહિત

પ્રારબ્ધને ઠોકર મારી પુરુષાર્થ પર આધાર રાખી જીવો. પવનથી ધ્રુજતા તણખલાની જેમ નહીં, ખુમારીથી ઉડતા બાજની માફક જીવો !

4 Comments »

 1. gopal parekh said,

  August 25, 2008 @ 11:30 pm

  મસ્ત ગઝલ, સવાર સુધરેી ગઇ મારા ભાઇ

 2. jignesh said,

  August 26, 2008 @ 1:53 am

  વાહ, થોડાક જ શબ્દોમાં ઘણુ કહી દીધુ.

 3. વિવેક said,

  August 26, 2008 @ 6:28 am

  ત્રણ કડીમાં જ ઘણું બધું કહી દીધું….

  બાજની ખુમારીથી ઉડવાની વાત પર વેણીભાઈની જ ગઝલના મુક્તક સમા બે શેર યાદ આવ્યા:

  જીવવું છે, ઝૂરવું છે, ઝૂઝવું છે, જાનેમન !
  થોડી અદાઓ ફાંકડી, થોડી ફિતૂરી રાખવી;
  બાજ થઈને ઘૂમવું અંદાજની ઉંચાઈ પર,
  ઈશ્ક ખાતર બુલબુલોની બેકસૂરી રાખવી.

 4. pragnaju said,

  August 26, 2008 @ 1:38 pm

  દિશા જાણ્યા વિનાના છે દશાથી ધ્રુજનારાઓ !
  કહી દો એમને કે, હે દશાના પૂજનારાઓ !
  વાહ્
  ખૂબ જ સરસ ખૂમારીમી વાત્
  કૃષ્ણે પણ કહ્યું છે
  रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
  प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥७-८॥

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment