સાત સાગર બંધ પાંપણમાં હતા,
બંધ કૈં કાચો હતો, તૂટી ગયો.
શયદા

વિશ્વ-કવિતા:૧૩: જીવન અને સેક્સ (હિન્દી)- દેવીપ્રસાદ વર્મા (અનુ. – સુરેશ દલાલ)

તું નહીં શકુન્તલા
હું નહીં દુષ્યન્ત
તું નહીં કામિની
હું નહીં કંથ
સાધારણ નારી-નર
આપણે નહીં અનંત
રોજી અને રોટીના ચક્કરમાં
જીવનનો અન્ત.
(જીવ્યા વિના)
મરણ પછી આપણે એકાંતમાં
સેક્સ વિશે વિચારશું.

– દેવીપ્રસાદ વર્મા
અનુ. સુરેશ દલાલ

3 Comments »

 1. pragnajuvyas said,

  December 11, 2007 @ 4:24 pm

  સુંદર કવિતા
  તેમાં સુરેશ દલાલ જેવાં ઘડાયલાએ કરેલું ભષાંતર-જાણે આપણા સમાજનાં
  સાધારણ નારી-નરની રોજની વાત
  સાધારણ નારી-નર
  આપણે નહીં અનંત
  રોજી અને રોટીના ચક્કરમાં
  જીવનનો અન્ત.
  (જીવ્યા વિના)
  મરણ પછી આપણે એકાંતમાં
  સેક્સ વિશે વિચારશું.
  નથી સમજાતું કે કોઇ લાગણીયોને
  આટલી સહજતાથી કેવી રીતે લખતું હશે ?

 2. ઊર્મિ said,

  December 13, 2007 @ 12:18 pm

  આધુનીક ઉષ્માહીન દામ્પત્ય જીવનની જ ઝલક નથી આ?

 3. Group2Blog :: Fourteen wonders of the world… said,

  December 14, 2007 @ 6:01 am

  […] Hindi, India – Deviprasad Verma : http://layastaro.com/?p=987 […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment