મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ,
કોઈના દરબારમાં હાજર થવાનું છોડીએ.
હેમેન શાહ

મુક્તક – રિષભ મહેતા

કોઈ પણ રીતે મળી શકતાં નથી,
એકબીજામાં ભળી શકતાં નથી.
થઈ ગયાં શું આપણે પથ્થર સમા ?
કે જરા પણ ઓગળી શકતાં નથી ?

– રિષભ મહેતા

6 Comments »

 1. Pinki said,

  October 24, 2007 @ 1:05 am

  no words……..

  simply superb……! !

  કે પથ્થર સમ હ્રદય ઓગળી ગયું !!

 2. kiran said,

  October 24, 2007 @ 3:54 am

  ેVery nice blog.I read your blog.Thanks for sharing.Your blog is nice. I think you should add your blog at http://www.blogadda.com and let more people discover your blog. It’s a great place for Indian bloggers to be in and I am sure it would do wonders for your blog.Keep writing.

 3. વિવેક said,

  October 24, 2007 @ 8:12 am

  સુંદર અભિવ્યક્તિ…

 4. pragnajuvyas said,

  October 24, 2007 @ 9:11 am

  .કે જરા પણ ઓગળી શકતાં નથી ?
  તેને માટે તેં જ કહ્યું છે.
  ખૂબ ઊંડેથી તને હું સાદ દઉં છું ને છતાં,
  તું મળે પ્રત્યક્ષ ત્યારે ‘કેમ છે?’ પુછાય નૈ.
  અને તેં જ સમાધાન શોધ્યું છે!
  પવન પથરીલો છે ને છે હવા પણ ખૂબ ખરબચડી-
  ઉઝરડા છે હરેક શ્વાસે ! નકામો જીવ ના બાળો….!
  સુંદર

 5. જયશ્રી said,

  October 24, 2007 @ 8:44 pm

  વાહ…!!

 6. Viral said,

  October 27, 2007 @ 6:06 am

  ખુબ જ સરસ
  Short and Sweet ……

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment