આપણી વચ્ચે જે છે એ યુદ્ધ છે કે શું છે, દોસ્ત ?
આપણી વચ્ચે છે આજે ચાંપતો અંધારપટ.
વિવેક મનહર ટેલર

હું મારી આસપાસ – હરિકૃષ્ણ પાઠક

હું મારી આસપાસ દીવાલો ચણ્યા કરું ;
ને બારણાં ને બારીઓ પછી ગણ્યા કરું.

શબ્દો સકળ છે એક વ્યર્થ અર્થથી ભર્યા ;
એ જાણતો છતાંય વાતમાં વણ્યા કરું.

સ્વપ્નો નિહાળવાની ટેવ તો રહી નથી;
જાગું છું એમ વ્હેમથી ત્વચા ખણ્યા કરું.

આ રાત ને દિવસ બધુંય એક છે છતાં
પાડીને એના ભેદ કાળને ગણ્યા કરું.

આશાનાં ફૂલ કોક સવારે ખરી પડે,
તો રાત નો ઉજાગરો કદી લણ્યા કરું.

-હરિકૃષ્ણ પાઠક

6 Comments »

 1. Rina said,

  July 9, 2012 @ 1:13 am

  વાહ…..

 2. pragnaju said,

  July 9, 2012 @ 9:56 am

  સુંદર ગઝલનો મત્લા
  હું મારી આસપાસ દીવાલો ચણ્યા કરું ;
  ને બારણાં ને બારીઓ પછી ગણ્યા કરું.
  વાહ્
  સંયોગ,વિપ્રયોગ,સાહચર્ય,વિરોધિતા અર્થ,પ્રકરણ,લિંગ
  અન્ય શબ્દની સન્નિધિ,સામર્થ્ય,ઓચિત્ય,દેશ,કાલ,વ્યક્તિ
  અને સ્વર…………………………….
  શબ્દો સકળ છે એક વ્યર્થ અર્થથી ભર્યા ;
  એ જાણતો છતાંય વાતમાં વણ્યા કરું.

 3. Dhruti Modi said,

  July 9, 2012 @ 3:24 pm

  ખૂબ સરસ રચના.

  હું મારી આસપાસ દીવાલો ચણ્યા કરું;
  ને બારણાં ને બારીઓ પચી ગણ્યાં કરું.

 4. kishoremodi said,

  July 10, 2012 @ 9:35 pm

  સરળ બાનીમાં સુંદર ગઝલ

 5. urvashi parekh said,

  July 10, 2012 @ 10:47 pm

  સરસ અને સાચ્ચી વાત.
  હુ મારી આસપાસ દીવાલો ચણ્યા કરુ,
  ને બારી બારણાઓ પછી ગણ્યા કરુ.
  સરસ.

 6. Jahnvi Antani said,

  July 11, 2012 @ 6:06 am

  હું મારી આસપાસ દીવાલો ચણ્યા કરું ;
  ને બારણાં ને બારીઓ પછી ગણ્યા કરું…..સાવ સાચુ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment