ચાહ માણસની મહત્તમ જ્યારે થાય,
શાંત મધદરિયા સમો દેખાય છે.
વિવેક મનહર ટેલર

પ્રારબ્ધ મીમાંસા – રાજેન્દ્ર શુક્લ

પંડ પરમાણે ઘાટ ને ઘડતર,
ઝાઝેરું રહી જાતું પડતર.

ભાર ભરાતો કંઈ ભવભવનો,
ક્યાંથી ઊતરે ભારે ચડતર ?

ઈ જ અનાડી આવે આડું,
ઈ પોતે પોતાનું નડતર !

ક્યાંક જડે મરમી કારીગર,
તો ઊઘડે આ જાડાં જડતર :

લાધે તો લાધે ઘટ ભીતર,
અધિક અધિકું વાધે વડતર !

– રાજેન્દ્ર શુક્લ

રા.શુ.ની કલા-કારીગરી આજના તમામ ગઝલકારોથી સાવ જ નોખી તરી આવે છે. એમની ગઝલોમાં ભગવો રંગ નજરે ચડે છે પણ આ ભગવો ભાગવાનો નહીં, ભોગવવાનો, માણવાનો, જાણવાનો ભગવો છે. આપણી ભીતર જે છે આપણને જે કાંઈ મળે છે એ આપણી ભીતરની લાયકાતના આધારે જ મળે છે. એથી વધુ કાંઈ પણ મેળવવા ગયા તો એ પડતર જ રહેવાનું. અને જનમ-જનમનો ભાર જે આપણે માથે લઈને ફરીએ છીએ એ ભાર જ હકીકતમાં આપણા ઉર્ધ્વગમનને આડે આવે છે.

7 Comments »

 1. Vihang Vyas said,

  February 4, 2012 @ 1:30 am

  Wah !

 2. Rina said,

  February 4, 2012 @ 2:14 am

  ઈ જ અનાડી આવે આડું,
  ઈ પોતે પોતાનું નડતર !

  ક્યાંક જડે મરમી કારીગર,
  તો ઊઘડે આ જાડાં જડતર :
  Awesomeee……

 3. manilal.m.maroo said,

  February 4, 2012 @ 11:06 am

  ethical and meaningful poem

 4. himanshu patel said,

  February 4, 2012 @ 11:34 am

  સાચું ગુજરાતી “સુફી’ કવિ કર્મ અને તેની અભિવ્યક્તિનો કવિ.

 5. Manubhai Raval said,

  February 4, 2012 @ 9:01 pm

  ભાર ભરાતો કંઈ ભવભવનો,
  ક્યાંથી ઊતરે ભારે ચડતર ?

  ઈ જ અનાડી આવે આડું,
  ઈ પોતે પોતાનું નડતર !

  રાજેન્દ્રભાઈ લાખ લાખ સલામ મનન કરવા જેવી ક્રુતી

 6. ધવલ said,

  February 5, 2012 @ 1:11 pm

  ઈ જ અનાડી આવે આડું,
  ઈ પોતે પોતાનું નડતર !

  – ખરી વાત !

 7. pragnaju said,

  February 14, 2012 @ 12:35 am

  ક્યાંક જડે મરમી કારીગર,
  તો ઊઘડે આ જાડાં જડતર :

  લાધે તો લાધે ઘટ ભીતર,
  અધિક અધિકું વાધે વડતર !
  ગૂઢ વાતની અદભૂત અભિવ્યક્તી

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment