અણગમતું આયખું લઈ લ્યોને, નાથ !
મને મનગમતી સાંજ એક આપો...
જગદીશ જોષી

અનુભૂતિ-જગદીશ જોષી

પાંદડી તે પી પી ને કેટલું રે પીશે
કે મૂળિયાંને પાડવાનો શોષ ?
આભ જેવા આભને હૈયામાં હોય કદી
જળના વરસ્યાનો અફસોસ ?

એક પછી એક મોજાં આવે ને જાય
એને કાંઠે બેસીને કોણ ગણતું ?
વાદળના કાફલાનું ગીત અહીં લ્હેરખીમાં
રેશમનો સૂર રહે વણતું;
ઉઘાડી આંખે આ જાગતા ઉજાગરાને
આઘાં પરોઢ આઠ કોશ !

નીંદરતી આંખમહીં ઊમટીને ઊભરાતું
જાગે છે સપનાંનું ટોળું,
કિરણોની એક એક કાંકરીઓ નાખીને
જંપ્યું તળાવ તહીં ડહોળું:
આખા આકાશને ઓઢીને ઠરવાનો
જળને છે ઝીણો સંતોષ !

પાંદડી તે પી પી ને કેટલું રે પીશે
કે મૂળિયાંને પાડવાનો શોષ ?
આભ જેવા આભને હૈયામાં હોય કદી
જળના વરસ્યાનો અફસોસ ?

અત્યંત રમણીય કલ્પનો મઢ્યું રળીયામણું ગીત….એટલા બધા અર્થો છુપાયા પડ્યા છે કે એક અર્થ આપવો ગીતને અન્યાય કરવા બરાબર છે. વારંવાર વાંચીને ગણગણ્યા કરવાથી આપોઆપ ભાવાકાશ ખુલે છે.

7 Comments »

 1. Rina said,

  July 31, 2011 @ 12:48 am

  પાંદડી તે પી પી ને કેટલું રે પીશે
  કે મૂળિયાંને પાડવાનો શોષ ?
  આભ જેવા આભને હૈયામાં હોય કદી
  જળના વરસ્યાનો અફસોસ ?
  great……

 2. shantilal bauva said,

  July 31, 2011 @ 3:59 am

  bahuja sarasa

 3. DHRUTI MODI said,

  July 31, 2011 @ 4:35 pm

  ગીત ગણગણવાની સાચે જ મઝા પડી.

 4. Dhaval said,

  July 31, 2011 @ 6:57 pm

  સંતોષનું અદભૂત ગાન !

 5. વિવેક said,

  August 1, 2011 @ 1:55 am

  ઉત્તમ ગીતરચના…

 6. mita parekh said,

  August 2, 2011 @ 1:37 am

  just superb.u can feel only nature around.

 7. Maheshchandra Naik said,

  August 2, 2011 @ 2:50 pm

  સરસ ગીત,
  ઈશ્વરની અનુભૂતિનો અહેસાસ કરાવતુ ગીત………
  આપનો આભાર…………………કવિશ્રીને અભિનદન્…………..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment