તમારા સ્મરણથી એ શેં રૂઝવાના !
તમારા વગર આ જખમ દૂઝવાના.
અશ્વિન ચંદારાણા

આત્મમિલન – અમૃતા પ્રીતમ

મારી શૈયા તૈયાર છે
પણ જોડા અને ખમીશની જેમ
તું તારું શરીર પણ ઊતારી લે
ત્યાં મૂડા પર મૂકી દે.
કોઈ ખાસ વાત નથી –
આ પોતપોતાના દેશનો રિવાજ છે.

– અમૃતા પ્રીતમ

આવી કવિતા લખતા પહેલા અમૃતા પ્રીતમે જીવેલી એવી જીંદગી જીવવી પડે – પ્રેમને ધૃવતારો ગણીને જીવેલી જીંદગી !

4 Comments »

 1. વિવેક said,

  March 10, 2007 @ 9:00 am

  દિલના તાર-તાર હચમચાવી જાય એવી રચના….

 2. Mayuri Bhatt said,

  April 23, 2007 @ 7:27 am

  અદભૂત!!!
  બહુ સુંદર !

 3. Hemant Yadav said,

  April 24, 2007 @ 7:30 am

  હ થિ આહા સુધિ

 4. Hemant Yadav said,

  April 24, 2007 @ 7:30 am

  આહ થિ આહા સુધિ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment