ઝરણાનું દે નામ અને ના આપે વહેવું ! આ તે કેવું ?
શબ્દો સાથે કામ ને પાછું મૂંગા રહેવું ! આ તે કેવું ?
કૃષ્ણ દવે

એ તો કો’ ! – પંચમ શુક્લ

કડક સાદ દઈ ડાંટું કોને એ તો કો’ !
વાંક વગર ગાળાટું કોને એ તો કો’ !

એલફેલ આ લાગે એને, કરવું શું ?
મારું આ દુ:ખ બાંટું કોને એ તો કો’ !

મનનો મૂંઝારો મનમાં કયાં લગ રાખું ?
હાક-છીંક થઈ છાંટું કોને એ તો કો’ !

ડફણાં ખાઈનેજ પછી કૈં સમજું છું,
જોરદાર દઉં પાટું કોને એ તો કો’ !

દાઝ્યાં ઉપર ડામ દઈને ફૂંકો દઉં,
આ હંધુયે હા’ટુ કોને એ તો કો’ !

અમથાં અમથાં અથડાવાનું, એમાં શું ?
અંધારામાં આંટું કોને એ તો કો’ !

– પંચમ શુક્લ

આ ગઝલ મોકલવા માટે પંચમ શુક્લનો ખૂબ આભાર. એમની વધારે કૃતિઓ એમના વેબપેજ પર માણી શકો છો.

4 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  August 25, 2005 @ 11:21 am

  In first stanza (sher), please read as ગાળાટું in stead of ગળાટું.
  This is a ‘Charotari’ word, where I studied and worked for more than a decade.

 2. narmad said,

  August 25, 2005 @ 2:31 pm

  Fixed it !

 3. પ્રત્યાયન said,

  August 26, 2005 @ 5:50 am

  Thanks…now you may delete all these comment.

 4. જયશીત લાડાણી said,

  March 1, 2007 @ 2:30 pm

  એકદમ મજા પડી ગઈ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment