એવા વળાંક પર હવે ઊભો છે કાફલો;
અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીં નદી તરફ.
કિસન સોસા

ઓ મન ! – મુકુલ ચોકસી

હાથ લાંબા કરીને બાહરથી,
આપશે સૌ સહાય આદરથી,
માટે તૂટો તો તૂટજો ઓ મન !
ખૂબ ઊંડેથી, ખૂબ અંદરથી.

– મુકુલ ચોકસી

3 Comments »

 1. Maheshchandra Naik said,

  May 24, 2011 @ 11:19 pm

  ટુંકી બહેરમા સરસ વાત કવિશ્રીએ કરી છે, “ઓ મન! ” દ્વારા બહારની મદદ વગર પોતાને જ મજબૂત કરવાની વાત સરસ રીતે મુકી છે……………

 2. Neha said,

  May 25, 2011 @ 6:20 am

  ખુબ જ સરસ્….

 3. pragnaju said,

  May 25, 2011 @ 9:24 am

  વાહ્
  આપણી મનોવૃતિ કોઈ પણ ઘટનાને સ્વયં સાથે જોડે છે.

  આપણી સમસ્યાને જાણીએ અને તે સંબંધિત યોગ્ય પ્રશ્નો સ્વયંને પૂછીએ

  અને

  તેનું સમાધાન સ્વયં તમને મળશે જ

  અગ્રણી મનોવૈજ્ઞાનિક તબિબ કવિએ પોતાના અનુભવનો નિચોડ આ ચાર પંક્તીમા વર્ણવ્યો…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment