ખાલીપો લઈને ‘રાઝ’ હું દુનિયાથી જાઉં છું
શાનો થશે હિસાબ, મને એ ખબર નથી.
રાઝ નવસારવી

પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ – સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના

ગોળી ખાઈને
એકને મોઢેથી નીકળ્યું-
‘રામ’

બીજાના મોઢેથી નીકળ્યું-
‘માઓ’

પણ
ત્રીજાના મોઢેથી નીક્ળ્યું-
‘બટાટા’

પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ છે
કે પહેલાં બેનાં પેટ
ભરેલાં હતાં.

– સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના 
(અનુ.-સુશીલા દલાલ) 

આ ગોળી જેવી કવિતા સીધી હ્રદય પર વાગે છે. જોવાની વાત એ છે કે એ વખતે આપણા મોઢામાંથી શું નીકળે છે?

2 Comments »

 1. વિવેક said,

  August 5, 2006 @ 2:58 am

  એક ચીસ…. વેદનાથી છલોછલ…. નકારી ન શકાય અને જીરવી પણ ન શકાય એવી વાસ્તવિક્તા!

 2. nilam doshi said,

  August 5, 2006 @ 6:01 am

  really very very touching and true.kadavi reality in few words.congrats for nice selection.
  from
  http://paramujas.wordpress.com

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment