શબ્દને મેં પંક્તિમાં વાળી લીધો,
એક ઝંઝાવાતને ખાળી લીધો.
મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – રઇશ મનીયાર

થોડો ભગવાએ રંગ રાખ્યો છે,
થોડો માયાએ રંગ રાખ્યો છે.

થોડો ફૂલોનો, થોડો પંખીનો,
આ પતંગિયાએ રંગ રાખ્યો છે.

મારા ખડિયામાં બૂંદ રક્તનું છે,
એ જ ટીપાએ રંગ રાખ્યો છે.

મેઘ જ્યારે હતો, ધનુષ ક્યાં હતું ?
થોડા તડકાએ રંગ રાખ્યો છે.

હું ન જાણું, પીંછી જ જાણે છે-
કઇ જગ્યાએ રંગ રાખ્યો છે.

રંગથી પર છે મૌન મારું ‘રઇશ’
મારી ભાષાએ રંગ રાખ્યો છે.

રઇશ મનીયાર

2 Comments »

 1. jitesh said,

  April 23, 2009 @ 4:12 am

  રઇશ મનીયાર ne hu mari school bhulka bhavan ma jyare pratham var sambharela tyarthi j mane temni kavita khub game 6

 2. Shivani Shah said,

  October 9, 2016 @ 12:53 pm

  હું ન જાણું, પીંછી જ જાણે છે-
  કઇ જગ્યાએ રંગ રાખ્યો છે.

  રંગથી પર છે મૌન મારું ‘રઇશ’
  મારી ભાષાએ રંગ રાખ્યો છે.

  વાહ કવિ ( ગઝલકાર)!
  આ પીંછી કોની અને આ ચિત્રકાર કોણ?
  કવિની ભાષાએ રંગ રાખ્યો જ છે પણ આ રંગોની વિવિધતાએ જે અહોભાવ પ્રગટ કર્યો છે તેની શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ તો સૌ પ્રથમ મૌન દ્વારા જ થઇ. ભાષાએ એને આકાર અને’ રંગ’
  પછી આપ્યા !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment