ત્વચા પર રાતે મોકો શોધું છું હું ચોરની માફક
અને આ સ્પર્શ જાણે ભૂખ્યા આદમખોરની માફક
શોભિત દેસાઈ

પડઘો – હેમેન શાહ

ટહુકો જો ગૂંગળાય તો પડઘો નહીં પડે
કે સૂર્ય અસ્ત થાય તો પડઘો નહીં પડે
સાંનિધ્યમાં ન આવશે અંદાજ પ્રેમનો
અંતર અમુક સિવાય તો પડઘો નહીં પડે

– હેમેન શાહ

6 Comments »

 1. વિવેક said,

  January 7, 2009 @ 11:32 pm

  क्या बात है !!

  સાંનિધ્યમાં ન આવશે અંદાજ પ્રેમનો
  અંતર અમુક સિવાય તો પડઘો નહીં પડે
  -વાહ !

 2. Jina said,

  January 8, 2009 @ 6:47 am

  વાહ!!

 3. pragnaju said,

  January 8, 2009 @ 7:46 am

  સાંનિધ્યમાં ન આવશે અંદાજ પ્રેમનો
  અંતર અમુક સિવાય તો પડઘો નહીં પડે
  વાહ્
  આ કાવ્યનો પડઘો લાગે છે
  And stand together yet not too near together:
  For the pillars of the temple stand apart,
  And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

 4. ઊર્મિ said,

  January 8, 2009 @ 9:51 am

  સાંનિધ્યમાં ન આવશે અંદાજ પ્રેમનો
  અંતર અમુક સિવાય તો પડઘો નહીં પડે

  વાહ.. મજા આવી ગઈ…!

 5. Divyesh said,

  January 8, 2009 @ 11:17 am

  વાહ્… બહુ સરસ …

 6. ડો.મહેશ રાવલ said,

  January 9, 2009 @ 8:28 am

  સાદ અને પડઘાના વૈજ્ઞાનિક સિધ્ધાંતને આડકતરી રીતે ખૂબીપૂર્વક વણી સંબંધના સંદર્ભમાં સુંદર રીતે પ્રસ્તુતી થઈ છે – ગમ્યું.
  કવિના કસબને સલામ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment