આંસુનો અવતાર પૂરો થઈ ગયો સમજો,
એક કે બે ક્ષણ સુધી પાંપણની વચ્ચે છું.

દિલીપ શ્રીમાળી

આશા-નિરાશા – ‘ધાયલ’

વલણ એકસરખું રાખું છું આશા નિરાશામાં
બરાબર ભાગ લઉં છું જિંદગીના સૌ તમાશામાં
સદા જીતું છું એવું કૈં નથી, હારું છું બહુધા, પણ
નથી હું હારને પલટાવવા દેતો હતાશામાં

– ‘ઘાયલ’

2 Comments »

 1. Anonymous said,

  December 16, 2005 @ 11:23 pm

  વાહ, વાહ! તબીયત ખુશ થયી ગઈ! એક બહુજ સરસ મુક્તક. આપનો ખુબ ખુબ આભાર, આવી સરસ રચના રજુ કરવા બદલ!

 2. manojrupareliya said,

  March 26, 2008 @ 1:00 pm

  ગુજરાતિ ગઝલ ઘણિ શોધિ પ મળિ ગઇ……
  ખુબ આભાર…………

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment