બધા અહીં જ હતા એ છતાં બધા ચુપચાપ,
અમે બધાથી અલગ ક્યાં હતા ? રહ્યા ચુપચાપ.
યુગો યુગોથી આ એક જ કહાણી ચાલે છે,
લૂંટાય કોઈ સરેઆમ ને સભા ચુપચાપ.
વિવેક મનહર ટેલર

એકાંત -હર્ષદ ચંદારાણા

ભડ ભડ ભડ કાળું એકાંત
ઈંધણ થઈ હોમાતી જાત

આખ્ખું નભ છે ખુલ્લી આંખ
એમાં ઊડે પવનની રાખ

જતા-આવતા સુક્કા શ્વાસ
ડગલે- પગલે લૂની ફાંસ

છાતીએ ત્રોફાતી લાહ્ય
રુંવેરુંવે રણ ફેલાય

અફવામાં પણ નહીં વરસાદ
વરસે છે અણિયારી યાદ…

1 Comment »

 1. Jayshree said,

  July 19, 2006 @ 11:40 pm

  છાતીએ ત્રોફાતી લાહ્ય
  રુંવેરુંવે રણ ફેલાય

  ( ‘ત્રોફાતી’ એટલે ? )

  અફવામાં પણ નહીં વરસાદ
  વરસે છે અણિયારી યાદ…

  સરસ રચના છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment