શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર?
કુરઆનમાં તો ક્યાંય પયમ્બરની સહી નથી.
જલન માતરી

અજ્ઞાત પૃથ્વીઓ -હરેશ ‘તથાગત’

સૂક્ષ્મનું દ્વાર ખૂલશે ક્યારે ?
કાર્ય-કારણ જુદા થશે ક્યારે ?

સ્પર્શવી છે અજ્ઞાત પૃથ્વીઓ,
સૂર્ય બીજો જ ઊગશે ક્યારે ?

જે કશું છે – નહીં મહીં જાશે,
કાળ પોતે અકળ થશે ક્યારે ?

બીજમાં ફૂલ જોઈ લેનારી,
દ્રષ્ટિને કોઈ પેખશે ક્યારે ?

જીવ નિર્લેપ ને વળી ભોળો,
લુપ્ત મનની નદી થશે ક્યારે ?

હું નથી તોય છું બધે -અથવા,
શૃંખલા આ પૂરી થશે ક્યારે ?

ગર્ભમાં આ શરીર તો ફરક્યું,
કયા બહાને અને જશે કયારે ?

-હરેશ ‘તથાગત’

2 Comments »

 1. zazi said,

  November 12, 2005 @ 3:57 am

  Hi,

  Nice to see Gujarati blog, speceally with lots of gujarati gazal.

  Keep up the good work.

  Regards,
  zazi

 2. sagar kansagra said,

  April 5, 2014 @ 6:33 am

  વાહ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment