નયનને બંધ રાખીને મે જયારે તમને જોયા છે
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયા છે
બરકત વિરાણી 'બેફામ'

નાખી છે – મરીઝ

જણસ અમૂલી અમસ્તી બનાવી નાખી છે,
પરાયા શહેરમાં વસતી બનાવી નાખી છે;
જગતના લોકમાં જ્યારે ગજુ ન જોયું ‘મરીઝ’,
મેં મારી જાતને સસ્તી બનાવી નાખી છે.

– મરીઝ

1 Comment »

 1. pragnaju said,

  January 31, 2008 @ 10:37 am

  મરહુમ અબ્બાસ અબ્દુલઅલી વાસી-મરીઝ તો ગાિલબ કક્ષાના,તેમનું સુંદર મુક્તક માણ્યું.
  સાચે જ તેઓને સમજવાનું કેટલાનું ગજું?તેઓ મારા સમયમાં મારા પ્રદેશમાં જીવ્યા.
  તેમની એક એક ગઝલ-એક ઝિન્દગી શાયરકી,અશઆર મેઁ ઢલ જાએ.
  તેઓની આ પંક્તીઓ તો અવાર નવાર વાપરું છું-
  જિંદગીના રસને પીવામાં જલ્દી કરો ‘મરીઝ’,
  એક તો ઓછી મદિરા છે, ને ગળતું જામ છે.
  દુનિયામાં કંઇકનો હું કરજદાર છું ‘ મરીઝ ’,
  ચૂકવું બધાનું લેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.”

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment