બહાર-ભીતર સૌ ઉપર-નીચે નીચે-ઉપર થતું,
તારો SMS છે કે વહાલનો વંટોળિયો ?
વિવેક ટેલર

ગઝલ-હરીન્દ્ર દવે

સુખ કેટલું હતું તે સમીપતાના ખ્યાલમાં,
આવી શકી ન જે આ મુકદ્દરની ચાલમાં.

સદીઓ વીતી છે, એમને ઝૂર્યા કરું છું હું,
લાગે છે એ મળ્યા’તા હજી આજકાલમાં.

એના જવાબના બધા સંકેત સ્પષ્ટ છે,
શબ્દોને ગોઠવી નથી શકતો સવાલમાં.

ઘાયલ કરી ગયાં છે એ તીરોનો શો કસૂર,
છિદ્રો અદ્રશ્ય હોઈ શકે મારી ઢાલમાં.

મારો જ મેળ મળતો નથી, કોને શું કહું ?
ખામી કશીયે ક્યાં છે આ દુનિયાના તાલમાં.

-હરીન્દ્ર દવે

6 Comments »

 1. Harikrishna said,

  November 18, 2012 @ 1:18 am

  સર્સ મ્ઝા આવી ગ્યી

 2. Rina said,

  November 18, 2012 @ 3:11 am

  Awesome…..

 3. deepak said,

  November 18, 2012 @ 4:25 am

  ઘાયલ કરી ગયાં છે એ તીરોનો શો કસૂર,
  છિદ્રો અદ્રશ્ય હોઈ શકે મારી ઢાલમાં.

  વાહ, ખુબ સરસ…

 4. pragnaju said,

  November 18, 2012 @ 11:00 am

  મારો જ મેળ મળતો નથી, કોને શું કહું ?
  ખામી કશીયે ક્યાં છે આ દુનિયાના તાલમાં.

  સરસ…

 5. sweety said,

  November 19, 2012 @ 5:45 am

  મારો જ મેળ મળતો નથી, કોને શું કહું ?
  ખામી કશીયે ક્યાં છે આ દુનિયાના તાલમાં.

  હરીન્દ્ર દવે ભઈ માજા આવિ ગઈ

 6. Maheshchandra Naik said,

  November 26, 2012 @ 5:08 pm

  કવિશ્રી હરીન્દ્ર દવેને સલામ…………………….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment