બસ બને તો એક દીકરાને મનાવી જોઈએ,
એ રીતે ઘરડાઘરો ખાલી કરાવી જોઈએ.
ગૌરાંગ ઠાકર

દોસ્ત – મુકુલ ચોકસી

એક આખી જિંદગીનો છે એમાં અભાવ દોસ્ત;
આ ખાલી જામનુંય વજન છે ઉઠાવ દોસ્ત.

જીરવી શકાશે પૂર્ણ ઉપેક્ષાનો ભાવ દોસ્ત;
પણ જીરવી ના શકાશે અધૂરો લગાવ દોસ્ત.

દરિયામાં મોજાં આવે, બધે આવતા નથી,
અમથી જ રાહ જોયા કરે છે તળાવ દોસ્ત.

દરિયા-પહાડ-આભમાં જો ના સમાય તો
નાની ચબરખીમાં પ્રણયને સમાવ દોસ્ત.

તાજાકલમમાં એ જ કે તારા ગયા પછી,
બનતો નથી આ શહેરમાં એકે બનાવ દોસ્ત.

– મુકુલ ચોકસી

આજે જ ધ્યાન પર આવ્યું કે આ ગઝલ તો લયસ્તરો પર છે જ નહીં. આ ગઝલની ઓળખાણ મોટા ભાગના લોકોને એના છેલ્લા શેર પરથી હોય છે, જે ઘણો જાણીતો છે. પણ એટલા જ સરસ શેર જીરવી શકાશે… અને દરિયા-પહાડ-આભ... પણ થયા છે. જે પ્રેમ આખી દુનિયામાં ક્યાંય ન સમાય એ પ્રેમને નાની ચબરખીમાં સમાવવાના જાદૂની વાત કવિએ અદભૂત રીતે કરી છે !

7 Comments »

 1. Sangita said,

  September 5, 2007 @ 8:57 am

  ખૂબ સુંદ્ર ગ્ઝ્લ્ !

 2. વિવેક said,

  September 5, 2007 @ 9:04 am

  બધા જ શેર મજાના થયા છે…

  જીરવી શકાશે પૂર્ણ ઉપેક્ષાનો ભાવ દોસ્ત;
  પણ જીરવી ના શકાશે અધૂરો લગાવ દોસ્ત.
  – દોસ્તીની કેટલી સુંદર વ્યાખ્યા !

 3. Pinki said,

  September 5, 2007 @ 12:42 pm

  તાજાકલમમાં એ જ કે તારા ગયા પછી,
  બનતો નથી આ શહેરમાં એકે બનાવ દોસ્ત.

  ખૂબ જ સરસ…………….

 4. Jayshree said,

  September 5, 2007 @ 2:01 pm

  બસ બે જ દિવસ પહેલા આ ગઝલ વાંચી… ત્યારે પણ છેલ્લો શેર વાંચીને થયુ હતું કે હા… આ શેર તો વાંચ્યો છે પહેલા….

  પણ તમે કહ્યું એમ, બાકીના શેર પણ સરસ મજાના છે…!!

 5. Bhavna Shukla said,

  September 5, 2007 @ 2:30 pm

  દરિયા-પહાડ-આભમાં જો ના સમાય તો
  નાની ગઝલડી માં પ્રણયને સમાવ દોસ્ત……….

  – મન ને ગમ્યુ જે માણવુ તે હોય તો, આવીને પકડી છે આંગળી તમારી

  .

 6. Gaurav said,

  September 5, 2007 @ 4:50 pm

  તારા ગયા પછ…..
  vaah…

 7. Just 4 You said,

  August 17, 2009 @ 6:47 am

  જીરવી શકાશે પૂર્ણ ઉપેક્ષાનો ભાવ દોસ્ત;
  પણ જીરવી ના શકાશે અધૂરો લગાવ દોસ્ત.

  દરિયામાં મોજાં આવે, બધે આવતા નથી,
  અમથી જ રાહ જોયા કરે છે તળાવ દોસ્ત.

  Nice…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment