બે ચાર શ્વાસ લઈને જે બાળક મરી ગયું,
એની કને ખુદાની કોઈ બાતમી હતી.
સૈફ પાલનપુરી

સ્વાગત ગુજરાતી બ્લોગ-જગતમાં – ‘કડવા કાઠિયાવાડી’ !

આ અઠવાડીયે નવો ગુજરાતી બ્લોગ શરું કર્યો છે – કાઠિયાવાડી ભાઈએ. એમનું સરનામું છે – kathiawadi.blogspot.com. એમના બ્લોગ પર લગીર લટાર મારજો.

એમના પોતાના કહેવા મુજબ –

“જો કે ગુજરાતી સાહિત્ય માં મારી ચાંચ બહુ ડુબતી નથી! આથી, આ બ્લોગ મોટે ભાગે, મેં ગુજરાત માં વીતાવેલી જિંદગી અને ગુજરાત ને લાગતા વળગતા વિષયો ઉપર મારા વીચારો નું પ્રતીબિંબ હશે. હું મોરબી માં જન્મ્યો અને મોટો થયો છું. છેલ્લા આઠ થી નવ વર્ષ થી હું મોટે ભાગે મોરબી (અને ગુજરાત) ની બહાર જ રહ્યો છું. ગુજરાત મને ખુબ ગમે છે, જો કે દુઃખ પણ થાય છે જ્યારે ગુજરાત ને અમુક ક્ષેત્રો માં બીજા રાજ્યો કરતા પાછળ મહસુસ કરું છું.”

આજનો પોસ્ટ જોતા લાગે છે કે એ ખરે જ દીલથી લખે છે. અને ગુજરાતની બહાર રહેવા છતા ગુજરાત માટે એમનું દીલ દુ:ખે છે. આ બ્લોગ ગુજરાતી બ્લોગ-જગતનો પહેલો personal બ્લોગ છે, એ ભાવે તેવી વાત છે.

આ પરાણે મીઠા લાગે તેવા ‘કડવા કાઠિયાવાડી’નુ ગુજરાતી બ્લોગ-જગતમા સ્વાગત !

1 Comment »

  1. પ્રત્યાયન said,

    September 13, 2005 @ 1:49 pm

    Its good to welcome him. We all are with him. I appreciate your generous introduction. Thaks DhavalBhai.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment