નાનકડું ખોરડું ને ખેતર કૂવો ને પાદર.
નાનું કુટુંબ સૂતું, ઓઢીને સુખની ચાદર;
સઘળું લણી વળ્યાં છે રેતી-સિમેન્ટ-કપચી !

થયો છું – અજય પુરોહિત

અક્ષાંશે નિનાદિત રૂપાંતર થયો છું;
તરત કોઇમાં હું સ્થળાંતર થયો છું.

હિરોશીમા, લોથલ, હડપ્પા થજે તું-
મુલાકાત નામે અવાંતર થયો છું.

નિરુત્તર હતી આ વ્યથાઓ ય નિર્લજ્જ-
ઉદાસી અલગ છે મતાંતર થયો છું.

નિરાદર સમયની હતી ચાલ કેવી?
સવિસ્તર કથામાં સમાંતર થયો છું.

અનાગત અજાણ્યા મળે શબ્દ સામા-
મુસાફર ગઝલનો નિતાંતર થયો છું.

અજય પુરોહિત

2 Comments »

 1. Harshad Jangla said,

  February 28, 2007 @ 10:05 am

  ગઝલનો મુસાફર….
  સુંદર

  હર્ષદ જાંગલા
  એટલાન્ટા
  યુ એસ એ

 2. ધવલ said,

  February 28, 2007 @ 1:53 pm

  અનાગત અજાણ્યા મળે શબ્દ સામા-
  મુસાફર ગઝલનો નિતાંતર થયો છું.

  – સરસ !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment