આમ એ ક્યાંય પણ નથી જડતો,
આમ total વસે છે મારામાં.
વિવેક મનહર ટેલર

શું કરું – મનોજ ખંડેરિયા

ડગમગે છે એવી ક્ષણને શું કરું:
ઓગળી  જાતાં  ચરણને શું કરું.
કાળમીંઢી  શક્યતા પલળે નહીં,
તો  ભીનાં વાતાવરણને શું કરું.

– મનોજ ખંડેરિયા

3 Comments »

 1. જ્યશ્રી said,

  December 15, 2006 @ 10:35 pm

  સરસ.. !!!

 2. Suresh Jani said,

  December 16, 2006 @ 11:25 am

  આને રૂબાઇ કહી શકાય ?

 3. ashalata said,

  December 17, 2006 @ 5:02 am

  સરસ——

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment