શક્યતાને આ રીતે સાંધો નહીં,
ઉંબરા પર ઘર તમે બાંધો નહીં.
એટલી ખૂબીથી ચાદરને વણી,
ક્યાંયથી પણ પાતળો બાંધો નહીં.
અંકિત ત્રિવેદી

શબ્દોત્સવ – ૫: હાઈકુ – પન્ના નાયક

અડકું તને
પાંપણની કોરથી
ભરમેળામાં

– પન્ના નાયક

2 Comments »

 1. ઊર્મિસાગર said,

  December 11, 2006 @ 11:38 pm

  વાહ…. ખુબ જ સુંદર હાઇકુ!

 2. Rajnikant.Shah said,

  April 28, 2011 @ 11:31 am

  અડકું તને
  પાંપણની કોરથી
  ભરમેળામાં

  – પન્ના નાયક

  took me 40 years back …when i was in college.!!!!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment