બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો
ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો છે દોસ્તો

માણસ સુધી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે કોઈ
દેખાય તેથી પણ વધુ ગહેરો છે દોસ્તો
નયન દેસાઈ

શબ્દોત્સવ – ૫: હાઈકુ – પન્ના નાયક

અડકું તને
પાંપણની કોરથી
ભરમેળામાં

– પન્ના નાયક

2 Comments »

 1. ઊર્મિસાગર said,

  December 11, 2006 @ 11:38 pm

  વાહ…. ખુબ જ સુંદર હાઇકુ!

 2. Rajnikant.Shah said,

  April 28, 2011 @ 11:31 am

  અડકું તને
  પાંપણની કોરથી
  ભરમેળામાં

  – પન્ના નાયક

  took me 40 years back …when i was in college.!!!!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment