મનગમતી કોઈ પંક્તિ અચાનક કદી જડે
તો થાય છે, આવી ગઈ જાગીર હાથમાં !
નયન દેસાઈ

મુક્તક -બાલુભાઇ પટેલ

કાળનું આ ચક્ર ફરતું કાળ પર,
જિંદગી આવી ઊભી છે ઢાળ પર;
કોઈ પીંછા ખેરવી ઊડી ગયું,
છે હજી એકાદ ટહુકો ડાળ પર.

– બાલુભાઈ પટેલ

3 Comments »

 1. pragnaju said,

  November 18, 2010 @ 4:44 pm

  કાળનું આ ચક્ર ફરતું કાળ પર,
  જિંદગી આવી ઊભી છે ઢાળ પર;
  પરમ સત્ય
  મુસા ડરપે કાળસું, કઠણ કાળકા જોર,
  સ્વર્ગ ભુ પાતાલમેં, જહાં જાવે તહાં ઘોર.
  ………….
  કોઈ પીંછા ખેરવી ઊડી ગયું,
  છે હજી એકાદ ટહુકો ડાળ પર.
  સરસ
  ધીમે રહી આ છેલ્લુંયે આંસુ વહી જશે
  ભીનાશનું એકાંત બસ બાકી રહી જશે
  અસ્તિત્વ એનું ઓગળી જાશે અભાવમાં
  સ્મરણો વિનાની જિંદગી શેણે સહી જશે?

 2. PRADIP SHETH . BHAVNAGAR said,

  November 19, 2010 @ 1:56 am

  એક પંખી નીડમાં આવ્યુ નહિ,
  રોજ સાંજે ડાળથી ટહૂકા ખરે.
  રાતભર સંભળાય પગરવ કોઇનો,
  ને સવારે ઘાસ પર ઝાકળ મળે.

 3. mahesh dalal said,

  November 19, 2010 @ 10:12 am

  સ્વભાવ મુલાયમ ,ઉદાર દિલ્. બાલુ નો સ્થાઈ ભાવ્. .. રચના ગમિ જાય ..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment