વિચાર છે કે થઈ જાઉં નિર્વિચાર જરા,
વિચાર પર છે પરંતુ ક્યાં અખ્તિયાર જરા?
વિવેક મનહર ટેલર

રસ્તા વસંતના

આ ડાળ ડાળ જાણે કે રસ્તા વસંતના
ફૂલો એ બીજું કૈં નથી, પગલાં વસંતના !

મલયાનીલોની પીંછી ને રંગ ફૂલોનાં લૈ
દોરી રહ્યું છે કોણ આ નકશા વસંતના !

આ એક તારા અંગે ને બીજો ચમન મહીં
જાણે કે બે પડી ગયાં ફાંટા વસંતના !

મ્હેકી રહી છે મંજરી એકેક આંસુમાં
મ્હોર્યા છે આજ આંખમાં આંબા વસંતના !

ઉડી રહ્યાં છે યાદનાં અબીલ ને ગુલાલ
હૈયે થયા છે આજ તો છાંટા વસંતના !

ફાંટું ભરીને સોનું સૂરજનું ભરો હવે
પાછા ફરી ન આવશે તડકા વસંતના !

-મનોજ ખંડેરિયા

2 Comments »

 1. Siddharth said,

  July 29, 2005 @ 9:35 pm

  આ મારી અતિપ્રિય કવિતા છે. ઘણા સમયથી શોધતો હતો અને આજે તમારી સાઈટ પર મળી ગઈ છે. ઘણો ઘણૉ આભાર આ કવિતા પ્રસ્તૂત કરવા બદલ.

  સિદ્ધાર્થ શાહ

 2. umesh vyas said,

  November 9, 2009 @ 9:56 am

  આ મારિ પ્રિય કવિતા, ૧૨મા ધોરન મા હતિ, જે હવે મલિ.આભર્

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment