તારે જવું છે કે નહીં, નિર્ધાર કરી દે,
દીવાલ મટી જાતને તું દ્વાર કરી દે.
વિવેક ટેલર

એકલવાયો – હરીન્દ્ર દવે

મારા એકાંતમાં
ધસી રહી છે એ સભાઓ
– જેમાં હું ગયો નથી.

મારા પુણ્યમાં પ્રબળ
રહ્યાં છે એ પાપો
– જે મેં કર્યાં નથી.

મારી ગતિમાં
જે વળાંકે વળ્યો ન હતો
એ તરફનો ઝોક છે.
નથી આચરી શક્યો
એવા અપરાધોના સિંદૂરથી રચાયો છે
મારી નિર્દોષતાનો અરીસો.

મને એકાંતપ્રિય માનતા મિત્રોને હવે કેમ સમજાવું
કે હું એકલવાયો છું !

– હરીન્દ્ર દવે

આ કવિતામાં કોઈ સંદેશ નથી, માત્ર સચ્ચાઈ છે. જીવનભર લીધેલા નિર્ણયોને કારણે ભલે લોકો તમને બિરદાવ્યા કરે પણ અંતરમન તો જાણતું જ હોય છે કે એ નિર્ણયો ‘લીધેલા’ નહોતાં ‘લેવાય ગયેલા’ હતાં. પગલાં ખોટી દીશામાં ન ઊપડ્યા એમાં મનની શક્તિ કરતા શિથીલતાનો ભાગ વધારે હતો. આવું ખૂબ અંગત અંતરદર્શન ગુજરાતી કવિતામાં ઘણું ઓછું જોવા મળે છે.

4 Comments »

 1. Rachit said,

  September 15, 2006 @ 12:58 pm

  Beautiful creation! Thanks for posting!

 2. Harindra Dave - 2 « My thoughts said,

  September 15, 2006 @ 1:10 pm

  […] Copied from, http://layastaro.com/?p=476 […]

 3. Jayshree said,

  September 16, 2006 @ 12:22 am

  ખૂબ જ સરસ.

  મને એકાંતપ્રિય માનતા મિત્રોને હવે કેમ સમજાવું
  કે હું એકલવાયો છું !

 4. સુરેશ જાની said,

  September 17, 2006 @ 8:20 am

  નથી આચરી શક્યો
  એવા અપરાધોના સિંદૂરથી રચાયો છે
  મારી નિર્દોષતાનો અરીસો.

  How frank! Only other equivalent of this frankness is Gandhiji’s autobiography.
  મનથી કરેલાં પાપોનો એકરાર તો આવા વીરલા જ કરી શકે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment