નમું તને, પથ્થરને? નહીં, નહીં,
શ્રદ્ધા તણા આસનને નમું નમું.
સુંદરમ્

છેવટે – મુકુલ ચોકસી

એક  ઠંડી   નજરથી   થીજે  છે
જે ન થીજ્યાં’તાં હિમપ્રપાતોમાં
સાત  સાગર  તરી જનારા પણ
છેવટે     લાંગર્યા    અખાતોમાં

– મુકુલ ચોકસી

2 Comments »

 1. Suresh Jani said,

  September 3, 2006 @ 7:03 am

  થોડાક જ દિવસો પહેલાં મેક્સિકોના અખાતમાં સતત ચાળીસ કલાકની વહાણની મુસાફરી માણી આવ્યો !!

 2. dilip ghaswala said,

  January 17, 2008 @ 2:05 pm

  Wah wah. Mukul..
  vivekbhai..
  thodi hazalo pan mukul ni layastro par
  muko ni?
  tesdo padi jahe..
  Dilip Ghaswala

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment