ભીતરે વૈશાખ છે આઠે પ્રહર,
ને અષાઢી આંખ થાતી જાય છે .
પણ તને આ વાત ક્યાં સમજાય છે !
નેહા પુરોહિત

મુક્તક – રઈશ મનીઆર

હવાના હાટ પવનની દુકાન રાખે છે
અહીંના લોક વતનની દુકાન રાખે છે
કે હુલ્લડોની જે અફવા અહીં ઉડાવે છે
ગલીના નાકે કફનની દુકાન રાખે છે

– રઈશ મનીઆર

3 Comments »

 1. Alpesh Rathod said,

  January 5, 2009 @ 8:41 am

  સત્ય ક્થન.
  ન હિન્દુ નિકળ્યા ન મુસલમાન નિકળ્યા,
  કબર ઉગાડીને જોયું તો ઇન્સાન નિકળ્યા…..

 2. mubin said,

  January 6, 2009 @ 1:59 am

  કોઈ સ્થળે બેચાર મરે છે,
  ક્યાંક કશે દસબાર મરે છે;
  હિન્દુ મુસ્લિમ બંને સલામત,
  માણસ વારંવાર મરે છે.

 3. mubin said,

  January 6, 2009 @ 2:22 am

  કોઈ સ્થળે બેચાર મરે છે,
  ક્યાંક કશે દસબાર મરે છે;
  નેતા-ધર્મગુરુ બંને સલામત,
  હિન્દુ મુસ્લિમવારંવાર મરે છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment