સદી આખી ખંડેર મોંહે-જોના,
મકાનો તો છે, ઘરનો રસ્તો નથી.
વિવેક મનહર ટેલર

આપીને -મરીઝ

ન આવે નીંદ ગયા એવું ખ્વાબ આપીને,
ગગન ન રહેવા દીધું આફતાબ આપીને.

અમારા પ્રેમના પત્રોની લાજ રહી જાયે,
તમે ભલાઈ ન કરજો જવાબ આપીને.

મજા નથી છતાં પીધા વિના નહિ ચાલે,
તરસ વધારી દીધી છે શરાબ આપીને.

હવે કશો જ કયામતનો ડર રહ્યો ન ‘મરીઝ’
હું જઈ રહ્યો છું જગતને હિસાબ આપીને.

-મરીઝ

5 Comments »

 1. SV said,

  July 21, 2005 @ 11:53 am

  Thank you for the comment on my blog, you have great poems on your blog too. May I someday post some of your poems on my blog. My main aim of having this blog is for more and more people to have access to Gujarati literature and poems on the net. – SV ( http://sv.typepad.com/guju/ )

 2. narmad said,

  July 26, 2005 @ 9:16 am

  Sure, you are welcome to repost the poems from my post. Just make sure that you that you link back to my blog. Thanks.

 3. deepak said,

  November 23, 2006 @ 5:53 am

  છેલ્લી મુલાકાત્

  ક્ેટલી સર્સ મુલાકાત હતી
  જાને કયામત ની રાત હતી

  અમારી આંખૉ ને એમનોે ઇંતજાર
  ને એમનો પ્ાછળથી કરેલો સાદ
  આટલી તો સરસ શરુઆત હતી

  ચાંદ,તારા અને પ્રરાથનાનો સુર
  એમનો સંગાથ,ને ઝાાઝંરનો જંકાર
  જાને આખી કાયનાત સાથ હતી

  અમે તો બસ કહ્યાજ કર્યુ
  એમને તો બસ સાંભળાજ!!
  જાને વર્સોની કોઇ વાત હતી

  ના કોઇ કોલ, ના કોઇ વાયદા
  ના એમને પુછયુ, ના અમે
  આટલીતો સરસ રજુઆત હતી

  નામ વગર નો રીશ્તો બાંધયો
  અને એને પુરી કરવાની પર્તીગના
  આતો કેવી અમારી શાલીનતા હતી?

  કોને જોઇએ છે જીદંગી ભરનો સાથ
  “દીપ” તો જીવી ગયો એક પળમા
  એમના સ્પરસ્ની તો કરામત હતી

  ‘હા’કે’ના’ નો સવાલ જ કયા છે
  જવાબ તો અમે જાણતાજ હતા
  બસ,આ મારી છેલ્લી મુલાકાત હતી

  “દીપ”

 4. Manoj Shah. Los Angeles, USA said,

  April 16, 2007 @ 1:11 am

  ખુદ છો ‘મરીઝ’ છતાય
  બીમાર સૌને કરી ગયા…

 5. Dhaval Patel said,

  July 15, 2007 @ 9:52 am

  શબ્દોની મોસમ કેવી સુંદર ખીલી છે ગઝલમાં!
  સમણા મા ખોવઈ જવાનુ મન થાય ગ્યુ.!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment