ન જાણે કોણ, ક્યારે આવી ઘૂંટી લે અઢી અક્ષર,
બને તો સ્વચ્છ રખો હરઘડી હૈયાની પાટીને !
મુસાફિર પાલનપુરી

આંખ લૂછું છું – શેખાદમ આબુવાલા

તમારી   મૂંગી આંખમાં   જવાબોના  જવાબો છે
છતાં   બેચેન થઈ હું   કેટલાયે   પ્રશ્ન  પૂછું  છું;
મને સમજાતું નથી કે પ્રેમમાં આ શું કરું  છું  હું?
તમે રડતા નથી ને તોપણ તમારી આંખ લૂછું છું.

– શેખાદમ આબુવાલા

3 Comments »

 1. archiii said,

  June 30, 2006 @ 5:19 am

  good one

 2. Ankur Pandya said,

  September 7, 2010 @ 2:48 pm

  Miiiiiiiiiiiiiiiiind Blowing..
  Aatlu undo prem aatli 4 lines ma kewi rite samaadyo 6e..???????? !!!!!
  Jaane, naani chamchi ma koi e samudra aakho ogaadyo 6e…!!!

 3. Manoj Gor said,

  October 2, 2013 @ 9:05 am

  અદભુત રચના……

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment