અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.
વિવેક મનહર ટેલર

મુક્તક – વિવેક મનહર ટેલર

 
ચિત્ર: ડૉ.કલ્પન પટેલ

 

હૈયું ભરાઈ આવ્યું, છલકી ઊઠ્યાં છે આ નેણ,
હું શું કહું? અધરથી પાછાં વળ્યાં છે સૌ વેણ;
તારો   આ  પ્રેમ  સાંધે,  સંબંધ  એ  રીતે  કે
ટુકડોજડ્યો  જડે  ન,  ક્યાંયે જડે ન કો’ રેણ.

ડૉ.વિવેક મનહર ટેલર

2 Comments »

 1. Anonymous said,

  June 2, 2006 @ 2:25 pm

  Ati sundar.
  maanas ni manovyatha, majboori ane vedna ne sankadi leti kavita.
  jetli tunki kavita, etli j chotadaar!
  aabhar dhaval bhai

 2. Anonymous said,

  June 2, 2006 @ 11:47 pm

  Aabhar Dhaval,
  Vivek kai lakhe ne vaanchi ne jo vakhan karva hoi to shabd ne maun ni husatusi chale k kon shreshth poorwaar thashe?

  Nathi baari ae koi oobhu
  nathi kedi par koi na nishan
  ne chhatay aa te kevo sambandh
  ghar aakhu raah jotu
  kyare medi par thashe vaato.

  Meena

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment