ઈશ્વરને પણ ભુલાવામાં નાંખી શકે છે,
માણસની જાત દોસ્ત, બડી નામચીન છે.
ભગવતીકુમાર શર્મા

ક્ષણો – રમેશ પારેખ

ચરણ મારાં તારા ભણી હોય છે,
હું ચાલું ત્યાં ભીંતો ચણી હોય છે.
મુઠ્ઠીમાં જ રાખીને ફરીએ છતાં,
ક્ષણો કેટલી આપણી હોય છે ?

– રમેશ પારેખ

2 Comments »

  1. nalin suchak amdavad said,

    January 17, 2011 @ 3:27 am

    બહુત ખુબ….

  2. nalin suchak amdavad said,

    January 17, 2011 @ 3:29 am

    vah rameshji, bahut barik nakashi ki he ,mera salaam kubul karlo.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment