રે રે ! શ્રદ્ધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે ન આવે,
લાગ્યા ઘાને વિસરી શકવા કાંઈ સામર્થ્ય ના છે.
કલાપી

યારો ! અલગ અલગ અહીં તો સૌની શામ છે

 ચારેતરફ ફરીથી હવે કત્લેઆમ છે,
આંખોમાં સૌની આજ આ કોનો પયામ છે? 

વિશ્વાસ સાથે ખત્મ થયાં પ્રાણ તો, હવે
લાશોના ફક્ત થઈ રહ્યાં શ્વાસો તમામ છે.

વસ્તુ ભલે ને એક હો, અહેસાસ પોતીકો,
યારો! અલગ અલગ અહીંતો સૌની શામ છે.

રેવાળ ચાલ સાથીની ઈચ્છો તો ઢીલ દો,
બેકાબૂ બનશે જો જરી ખેંચી લગામ છે.

જીવન સફર છે એક, મુસાફર છે આદમી,
મારા જ ઘરમાં બે ઘડી મારો મુકામ છે.

ડૉ.વિવેક મનહર ટેલર

વિવેકની આ અને બીજી ગઝલો આપ એના બ્લોગ શબ્દો છે શ્વાસ મારાં પર માણી શકો છો.

3 Comments »

 1. radhika said,

  April 28, 2006 @ 1:17 am

  જીવન સફર છે એક, મુસાફર છે આદમી,
  મારા જ ઘરમાં બે ઘડી મારો મુકામ છે.

  wonderfull!!!!

 2. Shriya said,

  April 28, 2006 @ 7:21 pm

  Bahu Saras kahyu che, Vivek!
  જીવન સફર છે એક, મુસાફર છે આદમી,
  મારા જ ઘરમાં બે ઘડી મારો મુકામ

  Shriya

 3. Abhijeet Pandya said,

  September 6, 2010 @ 1:23 pm

  સુંદર રચના.

  વસ્તુ ભલે ને એક હો, અહેસાસ પોતીકો,
  યારો! અલગ અલગ અહીંતો સૌની શામ છે.

  શેર ખુબ ગમ્યો.

  અિભજીત પંડયા ( ભાવનગર ).

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment