આંસુથી રાખ કે પછી દરિયાથી રાખ તું,
ડુબાડી દેશે કોઈ દિવસ જળની મિત્રતા.
મનોજ ખંડેરિયા

બે નવા ગુજરાતી બ્લોગ

છેલ્લા બે દિવસમાં બે નવા ગુજરાતી બ્લોગ જોયા. બેયનું ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં સ્વાગત.

પહેલો છે મુંબઈમાં રહેતા કાર્તિકનો બ્લોગ મારા વિચારો, મારી ભાષામાં… અને બીજો છે મૌલિક સોનીનો બ્લોગ પ્રતિદિપ્તિ.

ગુજરાતી બ્લોગજગતની મહેફિલ ઝડપથી જામતી જાય છે !

6 Comments »

 1. Pankaj Bengani said,

  March 28, 2006 @ 11:53 pm

  ધવલભાઈ બન્ને બ્લોગને ઓટલોમાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે.

 2. kalpan said,

  March 29, 2006 @ 3:30 am

  both blog are realy good
  kalpan

 3. પ્રત્યાયન said,

  March 29, 2006 @ 4:08 am

  Welcome to our new friends. Hope more and more people will expand the horizons of Gujarati language through various ways.

 4. Kartik Mistry said,

  March 29, 2006 @ 6:31 am

  સરસ, મને ખબર નહોતી કે મારા બ્લોગને આટલો સરસ પ્રતિસાદ મળશે!

 5. MY NAME IS PRAKASH said,

  April 14, 2013 @ 12:53 pm

  મારો બ્લોગ ખોલવા માતે મારિ વેબસા
  http://www.suvatarprakashblogspot.in

 6. Pravin Shah said,

  April 16, 2013 @ 12:08 am

  ‘mauliksoni.wordpress.com is no longer available.

  The authors have deleted this site.’

  I got the above message on clicking on the given link- પ્રતિદિપ્તિ

  Please check.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment