નિત સમય જેમ ઊગતી જ રહી,
અસ્તમાં પણ ન આથમી તે ગઝલ.

એમની એ જ છે કસોટી ખરી,
દિલને લાગે જે લાજમી એ ગઝલ.

ઘાયલ

એક ઉઝરડે -‘અમર’ પાલનપુરી

ધોઈ નાખ્યાં હાથ સ્વજનથી, કોણ હવે શત્રુમાં ખરડે ?
ઊંડા ઘા તો કંઇક સહ્યા, પણ જાન ગયો છે એક ઉઝરડે.

-‘અમર’ પાલનપુરી

5 Comments »

 1. sagarika said,

  March 28, 2007 @ 2:16 am

  વાહ,

 2. Rakesh Nagar said,

  March 29, 2007 @ 7:14 am

  Great

 3. hemang said,

  June 8, 2007 @ 12:10 pm

  ખૂબ જ સરસ!!

 4. sharukh said,

  June 7, 2008 @ 3:06 am

  વાહ વાહ

 5. Deepak Raval said,

  July 5, 2012 @ 7:16 am

  સરસ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment