તારા વચનનો કેટલો આભાર માનીએ,
વરસો કઠણ હતાં તે ગયાં આજકાલમાં.
મરીઝ

વિકલ્પ નથી – મનોજ ખંડેરિયા

બધાનો   હોઈ  શકે,  સત્યનો   વિકલ્પ   નથી
ગ્રહોની   વાત  નથી,   સૂર્યનો  વિકલ્પ  નથી

હજારો   મળશે    મયૂરાસનો    કે    સિંહાસન
નયનનાં  આંસુજડિત તખ્તનો  વિકલ્પ નથી

લડી   જ   લેવું   રહ્યું   મારી   સાથે  ખુદ મારે
હવે  તો  દોસ્ત,   આ   સંઘર્ષનો  વિકલ્પ નથી

કપાય   કે  ન બળે,  ના  ભીનો  યા થાય જૂનો
કવિનો   શબ્દ   છે,  એ  શબ્દનો વિકલ્પ નથી

પ્રવાહી  અન્ય  ન  ચાલે ગઝલની રગેરગમાં
જરૂરી   રક્ત  છે  ને   રક્તનો   વિકલ્પ   નથી

-મનોજ ખંડેરિયા

4 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  December 29, 2005 @ 12:40 pm

  Nice gazal…true mizaz of gazal!
  very few gazals have true mizaz for what gazals are known and loved!

 2. narmad said,

  December 29, 2005 @ 1:04 pm

  Yes, can’t agree more. I quote the first and the last sher all the time.

 3. PlanetSonal said,

  December 30, 2005 @ 3:13 am

  Each and every couplet of this Ghazal is absolutely wonderful! I really like the selection of poetry that you post here..

  Cheers.

 4. શબ્દ છે શ્વાસ મારા said,

  December 31, 2005 @ 8:49 am

  manoj khanderiaa e gujaraati gajhal ne je aapyu^ chhe, e amulya ane atulya chhe.

  Vivek

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment