આ રાની ઘાસ વચ્ચે, આ રાની ઘાસની માફક
અસલ વગડાઉ વૈભવમાં મને ચુપચાપ મરવા દો.
ઉદયન ઠક્કર

કિરતાર તારી કળા ! – મકરંદ દવે

જેટલી    વેદના    એટલો   સ્નેહ !
જેટલી    લૂ   ઝરે   એટલો   મેહ !
ધન્ય છે, વાહ, કિરતાર તારી કળા !
તેં   દીધી   ચેતના  ને   દીધી  ચેહ.

– મકરંદ દવે

4 Comments »

 1. ninad adhyaru said,

  September 22, 2008 @ 12:07 am

  જેટલી લૂ ઝરેઆ એટલો મેહ્………..!

  વાત વૈગ્નાનિક પણ સાબિત થૈ શકે……..!

 2. વિવેક said,

  September 22, 2008 @ 2:53 am

  સુંદર મુક્તક… સાચી અને સહજ વાત પણ અસહજ ઉક્તિ…

 3. pragnaju said,

  September 22, 2008 @ 9:02 am

  મકરંદ દવે જેવા પામેલાની સહજ વાણી
  તેં દીધી ચેતના ને દીધી ચેહ.
  કડવું પણ સત્ય

 4. Tarun Patel said,

  September 22, 2008 @ 9:46 pm

  Dear Dhavalbhai,

  I am Tarun Patel from Vallabh Vidyanagar, Gujarat.

  I have started GujaratiBloggers.com blogging community (લિ હ્રેફ્=”GujaratiBloggers.com/blog”>GujaratiBloggers.com/blog) to feature the bloggers of Gujarat state. The bloggers of Gujarat does not mean those who write blogs in Gujarati. At GujaratiBloggers.com I will write about the people who blog in any language – the basic criteria will be a Gujarati. My blog will feature at least 15 bloggers per week.

  So far I have posted more than 35 profiles of Gujarati Bloggers.

  You can see the profiles of the bloggers from Gujarat at લિ હ્રેફ્=”GujaratiBloggers.com/blog”>GujaratiBloggers.com/blog.

  I invite you to have your profile posted on the community.

  I am sure you will find it useful if your profile is posted on GujaratiBloggers.com during its inception.

  Please send me the answers to the following questions along with a nice photograph so that I can prepare a good write up on you.

  The questions are:

  1. Please write 5-8 lines about you, your education and your hobbies.

  2. When did you start your first blog?

  3. Why do you write blogs?

  4. How does blogs benefit you?

  5. Which is your most successful blog? dhams.it@gmail.com

  6. Which is your most favorite blog?

  7. Can I share your email id so that people can write to you? Y / N

  I am sure you would find my effort worth considering to feature your profile. Also I request you to send me the email addresses of Gujaratis who write blogs.

  It would be great if you could offer your suggestions for the improvement of this project.

  Looking forward to have your profile + suggestions to improve GujaratiBloggers community.

  Have a great day!

  Tarunkumar Patel

  લિ હ્રેફ્=”GujaratiBloggers.com/blog”>GujaratiBloggers.com/blog

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment