હું “આઇ લવ યુ” બોલું, દિલ લાખવાર ખોલું, લાગે છે તોય પોલું,
સંબંધમાંથી જાણે દોરા સરી ગયા છે, બંધન રહી ગયા છે.
વિવેક મનહર ટેલર

પગલાં -‘બેફામ’

એકેક વ્હેંત ઊંચાં બધાં ચાલતાં હતાં,
તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યાં નહીં.

-‘બેફામ’

3 Comments »

 1. Anonymous said,

  April 19, 2006 @ 12:30 am

  પગલા

  તારી ગલીમા કૈસ હુઁ આળોટતો રહ્યો,
  એટલે લૈલા મુજ પગલાઁ પડયાઁ નહીઁ
  “વફા”20એપ્રીલ 2006

 2. ધવલ said,

  April 19, 2006 @ 11:59 am

  સરસ વાત !

 3. Sikander said,

  May 5, 2008 @ 6:51 am

  Have you published any book of your ghajal? we fond of your ghajal and also love by which way you present it.we love to know about your books published earlier.please sent me information at my yahoo account.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment