શબ્દો છે શ્વાસ મારા અને કાવ્ય પ્રાણ છે,
ચારેતરફ આ લોહીમાં અક્ષરની આણ છે.
વિવેક મનહર ટેલર

ના કરે – ચિનુ મોદી

વાયુને હંફાવવા બળ ના કરે,
એ સુંગધી છે, કદી છળ ના કરે.

પુષ્પ પર ડાઘો પડે એ બીકથી,
જીવવાની જિદ્દ ઝાકળ ના કરે.

સ્વપ્નને સંકેલવાની બાબતે,
ઊંઘતો માણસ ઉતાવળ ના કરે.

ખૂબ ઘેરી ને ગહન છે લાગણી,
એ ઝરણની જેમ ખળખળ ના કરે.

ક્રોધ તો કરતો નથી ‘ઈર્શાદ’, પણ;
ના ગમે તો વાત આગળ ના કરે.

– ચિનુ મોદી

મારો સૌથી ગમતો શેર – ખૂબ ધેરી ને ગહન છે લાગણી,/ એ ઝરણની જેમ ખળખળ ના કરે ! અને છેલ્લો શેર પણ સરસ થયો છે. ગઝલમાં ગહન રૂપકોને બદલે રોજબરોજની ઘટનાઓનો પડઘો દેખાય એ સચ્ચાઈ અને તાજગીની પણ મઝા છે.

તા.ક. : આ ગઝલ પરથી પ્રેરણા લઈને પંચમ શુક્લે લખેલી ચિનુ મોદીને અંજલી આપતી રચના અહીં જુઓ.

8 Comments »

 1. ચૈતન્ય એ. શાહ said,

  May 6, 2008 @ 1:15 am

  પુષ્પ પર ડાઘો પડે એ બીકથી,
  જીવવાની જિદ્દ ઝાકળ ના કરે.

  સરસ…..

 2. anil parikh said,

  May 6, 2008 @ 1:49 am

  ના ગમે તો વાત આગળ ના ક્રરે-
  અદભુત

 3. વિવેક said,

  May 6, 2008 @ 2:36 am

  પાંચેય શેર પાંચ ઉત્તમ કવિતા સમા થયા છે… ચિનુ મોદીની આ ખૂબ જાણીતી ગઝલ આજ સુધી અહીં હતી જ નહીં?

 4. Shah Pravinchandra Kasturchand said,

  May 6, 2008 @ 7:32 am

  આ વાંચ્યા પછી લાગે છે કે બીજું કેમ વંચાશે?
  વાંચવા બીજું જઈશ ને આ જ આગળ આવશે.
  બહુજ સુંદર.
  સલામ.

 5. pragnaju said,

  May 6, 2008 @ 8:28 am

  સુંદર ગઝલ
  તેમાં આ શેર
  ખૂબ ઘેરી ને ગહન છે લાગણી,
  એ ઝરણની જેમ ખળખળ ના કરે.
  ‘ઈર્શાદ’ને પણ ફરી ફરી ‘ઈર્શાદ’કહેવું પડે!

 6. mahesh dalal said,

  May 6, 2008 @ 2:33 pm

  વઆહ ખુબ ભાવિ ગઇ

 7. GURUDATT said,

  May 7, 2008 @ 9:16 am

  ખૂબ ઘેરી ને ગહન છે લાગણી,
  એ ઝરણની જેમ ખળખળ ના કરે.

  અસરકારક શેર્.ઓછા શબ્દમાં …વેધક રજુઆત..

 8. Mansuri Taha said,

  July 24, 2008 @ 12:30 am

  ક્રોધ તો કરતો નથી ‘ઈર્શાદ’, પણ;
  ના ગમે તો વાત આગળ ના કરે.
  ઉત્તમ ગઝલ, ચિનુ મોદી સાહેબ ને અભિનંદન આપવા જ પડે.

  ઠાઠ ભપકા એ જ છે “ઇર્શાદ” ના,
  ઘર બળે તો તાપી જોવું જોઇએ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment