અંતે નક્કી મોત જ છે,
એ મારગ પર ચાલું હું ?
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ઠરેલી વાત છે -દિનેશ દેસાઈ

હાથમાં અકબંધ દરિયા સાત છે,
તે છતાં ભરતી અમારી ઘાત છે.

જોઈ લીધા કૈંક તોફાનો અમે,
દિલ અમારું ખારવાની જાત છે.

રેતનું ઘર આખરે ડૂબી જશે,
મોજદરિયા રોજનો આઘાત છે.

રક્તની ટશરો પછી તો ફૂટશે,
ક્યાં ઉઝરડાની હવે ઓકાત છે.

રાખમાં તણખો બનીને જીવશે,
આગના પડખે ઠરેલી વાત છે.

-દિનેશ દેસાઈ

2 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  October 12, 2005 @ 4:22 am

  I enjoyed the last sher the most.

 2. jayshree said,

  January 20, 2010 @ 7:35 am

  Dear Dineshbhai,
  very interesting gazal, i enjoyed.
  જો આ ગઝલ કોઇ ગાયક્ના મોન્ધે સામ્ભ્લવા મલે તો મઝા પદે.
  જયશ્રિ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment