અહીંથી ક્યાં ભાગીને જઈશું ? જ્યાં જઈશું ભાગેડુ થઈશું
મુક્તિની આશા પોકળ છે, (પણ) ચાલ, અહીંથી ભાગી છૂટીએ.
રિષભ મહેતા

ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ -મકરંદ દવે

ગમતું મળે તો અલ્યા, ગૂંજે ન ભરીયે
ને ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ. 

આડા દે આંક એ તો ઓશિયાળી આંગળી,
પંડમાં સમાય એવી પ્રીતિ તો પાંગળી,
સમદરની લ્હેર લાખ સૂણી ક્યાંય સાંકળી?
ખાડા ખાબોચિયાને બાંધી બેસાય, આ તો વરસે ગગનભરી વ્હાલ.
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.

ગાંઠે ગરથ બાંધી ખાટી શું જિંદગી ?
સરીસરી જાય એને સાચવશે કયાં લગી?
આવે તે આપ કરી પળમાં પસંદગી,
મુઠ્ઠીમાં રાખતાં તો માટીની પાંદડી ને વેર્યે ફોરમનો ફાલ.
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.

આવે મળ્યું તે દઈશ આંસુડે ધોઈને,
ઝાઝેરું જાળવ્યું તે વ્હાલેરું ખોઈને,
આજ પ્રાણ જાગે તો પૂછવું શું કોઈને?
માધવ વેચતી વ્રજનારી સંગ તારાં રણકી ઊઠે કરતાલ !
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.

ગમતું મળે તો અલ્યા, ગૂંજે ન ભરીયે
ને ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.

-મકરંદ દવે

3 Comments »

 1. JayShree said,

  August 3, 2007 @ 4:08 pm

  One of my very fav fav song..!!
  Particularly these lines are so amazing :

  સમદરની લ્હેર લાખ સૂણી ક્યાંય સાંકળી?
  ખાડા ખાબોચિયાને બાંધી બેસાય, આ તો વરસે ગગનભરી વ્હાલ.

  આજ પ્રાણ જાગે તો પૂછવું શું કોઈને?
  માધવ વેચતી વ્રજનારી સંગ તારાં રણકી ઊઠે કરતાલ !

  and its equally pleasant to listen it.
  http://tahuko.com/?p=813

 2. Hitesh said,

  July 26, 2013 @ 6:28 pm

  સરસ

 3. Suesh Shah said,

  March 30, 2015 @ 1:14 am

  ગમતું મળે તો અલ્યા, ગૂંજે ન ભરીયે, ને ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.
  આવે મળ્યું તે દઈશ આંસુડે ધોઈને, ઝાઝેરું જાળવ્યું તે વ્હાલેરું ખોઈને,
  આજ પ્રાણ જાગે તો પૂછવું શું કોઈને?
  માધવ વેચતી વ્રજનારી સંગ તારાં રણકી ઊઠે કરતાલ !
  ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ.

  સુખની લ્હાણી કરીએ.
  જે કાંઈ મ્ળ્યું છે, તેમાંથી તારવીને મનગમતું તારા માટે.

  આસ્વાદ કરાવવા માટે આભાર.

  – સુરેશ શાહ, સિંગાપોર

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment