‘ઈર્શાદ’, છેલ્લી ખેપ છે, ભેંકાર ભર નહીં;
થથરી રહ્યાં છે વાવટા બારે જહાજના.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

સુ.દ. પર્વ:૧૫: પ્રાર્થના

Suresh Dalal - sketch

*

*

મને ઘૂઘવતા જળે ખડકનું પ્રભુ ! મૌન દો !

– સુરેશ દલાલ

*

*

જે રીતે સુંદરમે દોઢ લીટીમાં –તને મેં ઝંખી છે, યુગોથી ધીખેલા પ્રખર સહરાની તરસથી– પ્રેમનો આખો ઉપનિષદ લખી નાંખ્યો એમ સુ.દ.ની આ એક લીટીની પ્રાર્થના પણ જગતભરની પ્રાર્થનાઓમાં મોખરાનું સ્થાન મેળવી શકે એવી અદભુત છે…

5 Comments »

 1. સુનીલ શાહ said,

  August 25, 2012 @ 3:13 am

  સાચે જ અદભૂત…

 2. pragnaju said,

  August 25, 2012 @ 10:42 am

  સુંદર
  મનની મુસ્કાન મૌન મળે…

 3. Maheshchandra Naik said,

  August 25, 2012 @ 12:37 pm

  મૌન દ્વારા ઈશ્વરને પણ ઘણુ કહી શકાય છે…….

 4. perpoto said,

  August 25, 2012 @ 12:41 pm

  ઝેનમા death poem લખાય છે.ગુરુની છેલ્લી શીખ. .

 5. perpoto said,

  August 25, 2012 @ 3:13 pm

  હે માનવ તને ઘુઘવતા દરિયે સરી જતી રેતી વાળા મૌન કાઠાનુ સુખ મળે…..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment