અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.
વિવેક મનહર ટેલર

બિલિપત્ર:પાંદડી- ૧ : તરાપો ખરાબે ચડે – રમેશ પારેખ

તરાપો ખરાબે ચડે એ ય સાચું,
છતાં યે ન દરિયો જડે એ ય સાચું.

જો મળીએ તો મળવું બની જાય બોજો,
અને સૌને મળવું પડે એ ય સાચું.

નથી કાચ હોતા કદી લાગણીશીલ,
છતાં પણ અરીસા રડે એ ય સાચું.

કદી આવે ઠોકર મદદગાર થઇને,
નડે તો ચરણ પણ નડે એ ય સાચું.

છું પથ્થર વિશે કોતરાયેલું પંખી ને,
પાંખો સતત ફડફડે એ ય સાચું.

રમેશ પારેખ

શું સાચું તે વિશે હવે કોઇ સંશય છે?!

2 Comments »

 1. Neela Kadakia said,

  May 18, 2007 @ 12:55 am

  આ બિલિપત્ર સમી ત્રણ ગઝલોમાં કોને મુખ્ય પાન બનાવવુ અને કોને આજુબાજુ મૂકવા એ જ સમજણ નથી પડતી. ત્રણે સુંદર છે.

 2. અનામી said,

  December 8, 2008 @ 6:29 am

  નથી કાચ હોતા કદી લાગણીશીલ,
  છતાં પણ અરીસા રડે એ ય સાચું.

  સરસ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment