બધા અહીં જ હતા એ છતાં બધા ચુપચાપ,
અમે બધાથી અલગ ક્યાં હતા ? રહ્યા ચુપચાપ.
યુગો યુગોથી આ એક જ કહાણી ચાલે છે,
લૂંટાય કોઈ સરેઆમ ને સભા ચુપચાપ.
વિવેક મનહર ટેલર

અંધ જનનું ગીત – ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

દેખ્યાનો દેશ ભલે લઇ લીધો, નાથ!
પણ કલરવની દુનિયા અમારી!

વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધીને
તોય પગરવની દુનિયા અમારી!

કલબલતો થાય જ્યાં પ્હેલો તે પ્હોર,
બંધ પોપચામાં રંગોની ભાત,

લોચનની સરહદથીને છટકીને રણઝણતું
રૂપ લઇ રસળે શી રાત!

લ્હેકાએ લ્હેકાએ મ્હોરતા અવાજના
વૈભવની દુનિયા અમારી!

ફૂલોના રંગો રિસાઇ ગયા,
જાળવતી નાતા આ સામટી સુગંધ,

સમા સમાના દઇ સંદેશા લ્હેરખી
અડક્યાનો સાચવે સંબંધ !

ટેરવાંને તાજી કૈં ફૂટી તે નજરુંના
અનુભવની દુનિયા અમારી !

ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

જન્મ 24- એપ્રિલ 1932
કાવ્ય સંગ્રહો – અડોઅડ , ઓતપ્રોત, ક્ષણ સમીપે ક્ષણ દૂર દૂર

3 Comments »

 1. bharat joshi said,

  September 8, 2008 @ 2:11 pm

  આ ગિત ને વાચ્યુ નથિ, મહેસુસ કર્યુ !!!!!!!

 2. Ranjit ved said,

  February 27, 2010 @ 2:00 pm

  Dr.shree Vivekbhai,Thank you for your quick reply for “ful kahe bhamrane ….madhav kyay nathi madhuban maa..”long back,we had requested Smt Jayshreeben for this sweet krishna bhakti pad” and she replied me also…but the song was the same ditto one of…shri mati Hemaben but I still insist the same item sung by Shree Harish bhatt the style ..”kanth…” almust as if Saigal is…singing..!we are in California ,and as such ,we request you to please find out the CD /cassette for the said one..needless to say for the posted song..”ANSHJAN…”by Shree bhanubhai..who is of my age a senior CTzen…AAkavya,andhjanoni hakaratmak bhavana darshave che.I am trying to send this at mumbai National association for the blind thru Urmiben..Ranjit n Ihdira..jayshreekrishna..we both will be in touch with all the blogs….aavjo …!!

 3. Ranjit ved said,

  February 27, 2010 @ 2:13 pm

  Please read “RANJIT VED SAYS”…and dothe needful to procre the same…We all family members are found of oldies …late saigal pankajmalik k.c.day jyuthikaroy and even older than this along with classical/vocal/instrumental n dig all web site up to late night! I read yr reply at late night 12.30 am!pl carry on n reply to us.. needless to say that I was in gujarat for 5 yrs 56 to 60 at ahmedabad,bharuch,rajpipla,bodeli,anand,vadodara,and at surat for tapi bridge project n was staying at aathvalines!!0k bye ..till v meet again …jsk.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment