સ્વપ્નનાં પાણી ભરાયાં વ્હાણમાં,
તું હવે આ છેદનું કારણ ન પૂછ.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ગીત – અનીલ જોષી

મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી
મને પાનખરની બીક ના બતાવો !

પંખી સહિત હવા ચાતરીને જાય
એવું અષાઢી દિવસોમાં લાગે,
આંબાનું સાવ ભલે લાકડું કહેવાઉં
પણ મારામાં ઝાડ હજી જાગે.

માળામાં ગોઠવેલી સળી હું નથી
મને વીજળીની બીક ના બતાવો !

એકે ડાળીથી હવે ઝીલ્યો ન જાય
કોઈ રાતી કીડીનોય ભાર !
એક પછી એક ડાળ ખરતી જોઉં ને થાય
પડવાને છે કેટલી વાર ?

હું બરફમાં ગોઠવેલું પાણી નથી
મને સૂરજની બીક ના બતાવો !

-અનીલ જોષી

7 Comments »

 1. મોરપિચ્છ » Blog Archive » આકાશનું ગીત - અનિલ જોશી said,

  August 7, 2006 @ 9:38 pm

  […] કવિ શ્રી અનિલ જોશી ( જન્મ : 28 જુલાઇ,1940 )ની બીજી રચનાઓ : ગીત ( મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી ) અમે બરફના પંખી પહેલા વરસાદનો છાંટો કન્યા-વિદાય દીકરી વ્હાલનો દરિયો… […]

 2. આકાશનું ગીત - અનિલ જોશી « મોરપિચ્છ said,

  September 3, 2006 @ 6:39 pm

  […] કવિ શ્રી અનિલ જોશી ( જન્મ : 28 જુલાઇ,1940 )ની બીજી રચનાઓ : ગીત ( મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી ) અમે બરફના પંખી પહેલા વરસાદનો છાંટો કન્યા-વિદાય દીકરી વ્હાલનો દરિયો… […]

 3. ટહુકો.કોમ » આકાશનું ગીત - અનિલ જોશી said,

  November 16, 2006 @ 8:49 pm

  […] કવિ શ્રી અનિલ જોશી ( જન્મ : 28 જુલાઇ,1940 )ની બીજી રચનાઓ : ગીત ( મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી ) અમે બરફના પંખી પહેલા વરસાદનો છાંટો કન્યા-વિદાય દીકરી વ્હાલનો દરિયો… […]

 4. DILIPKUMAR K.BHATT said,

  February 23, 2007 @ 5:18 pm

  આ ગિત મે સ્વરબદ્ધ કર્યુ છે અને ગાઉ છઉ.ગુજરાતિ ટાઇપ કરવામા ભુલ છે તો માફ કરશોજિ.પણ કાવ્યવાન્ચવાનુ બહુ ગમ્યુ.

 5. મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી - અનિલ જોશી | રણકાર said,

  September 6, 2007 @ 4:36 am

  […] બરફમાં હું ગોઠવેલું પાણી નથી મને સૂરજની બીક ના બતાવો ! ———————— આભાર : લયસ્તરો Posted in ગીત RSS 2.0 | Trackback | Comment var id=’comment’; […]

 6. પાનખરની બીક ના બતાવો ! - અનીલ જોશી « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત said,

  November 28, 2007 @ 11:34 am

  […] સૌજન્યઃ લયસ્તરો […]

 7. મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી - અનિલ જોશી | રણકાર said,

  June 8, 2008 @ 4:29 pm

  […] બરફમાં હું ગોઠવેલું પાણી નથી મને સૂરજની બીક ના બતાવો ! ———————— આભાર : લયસ્તરો Posted in અનિલ જોશી, ગીત RSS 2.0 | Trackback | Comment var id=’comment’; […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment