અણગમતું આયખું લઈ લ્યોને, નાથ !
મને મનગમતી સાંજ એક આપો...
જગદીશ જોષી

ગઝલ – રમણીક સોમેશ્વર

લ્યો, મને અંધાર અહીં ઘેરી વળે છે
કોઈ ક્યાં બત્તી કરે છે ?

આંખમાં તારા વિચારો તરવરે છે
કોણ ‘લ્યા ચૂંટી ભરે છે ?

રક્તમાં આ કેટલાં રણ વિસ્તરે છે
શું બધી બકબક કરે છે ?

દિગ્ગજો પણ કાન દઈને સાંભળે છે
કોણ રેતીમાં સરે છે ?

જીર્ણ આ ખંડેરની દીવાલ પરથી
સૂર્યના કિરણો ખરે છે.

– રમણીક સોમેશ્વર

સુંદર મજાની ‘ફીલ’ કરવા જેવી ગઝલ… આ દોઢવેલી ગઝલ વાંચતા બીજી એક દોઢવેલી ગઝલ યાદ આવી ગઈ…

2 Comments »

 1. kishoremodi said,

  January 30, 2015 @ 10:12 am

  સરસ મઝાની ગઝલ

 2. yogesh shukla said,

  January 30, 2015 @ 2:04 pm

  જીર્ણ આ ખંડેરની દીવાલ પરથી
  સૂર્યના કિરણો ખરે છે.

  વાહ ,,,ભાઈ , વાહ ,,,,,મઝાની રચના ,

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment