ના હિન્દુ નીકળ્યાં ન મુસલમાન નીકળ્યા,
કબરો ઉઘાડી જોયું તો ઇન્સાન નીકળ્યા.
અમૃત ઘાયલ

આજકાલ – યોગેશ પંડ્યા

શૂન્યતા જ્યાં વિસ્તરે છે આજકાલ,
દર્દ-ગમ ડૂસકાં ભરે છે આજકાલ.

એક તારી યાદનું વળગણ રહ્યું,
જે થકી આ દિલ ઠરે છે આજકાલ ?

વાયરો ફૂંકાય છે Romanceનો,
કોણ કોનાં દિલ હરે છે આજકાલ ?

કો’કની મીઠી નજરનું લક્ષ્ય છો,
કો’ક તારા પર મરે છે આજકાલ !

ભીંતને પણ ન્હોર વાગ્યા ઉમ્રના,
પોપડા કેવા ખરે છે આજકાલ !

શક્ય હો તો સાચવી લે કોઈ સ્મરણ,
કોણ સહારા વિણ તરે છે આજકાલ ?

– યોગેશ પંડ્યા

6 Comments »

 1. rajul b said,

  June 29, 2012 @ 4:25 am

  શૂન્યતા એટલે કંઈજ અસ્તિત્વ ન હોવુ..ભેંકાર વેરાન..એવી એ શૂન્યતા વિસ્તરે ત્યારે બધુંજ ગળી જાય..

  દર્દ-ગમ ડૂસકાં ભરે છે આજકાલ..
  દર્દ પણ ખુલ્લા મનથી રડી શકતું નથી ..બસ છાનાં ડુસકાં ભરે છે..!!

  સાચવેલા સ્મરણ અને એ સ્મરણનું વળગણ..સુંદર કલ્પન..

  ભીંતને પણ ન્હોર વાગ્યા ઉમ્રના,
  પોપડા કેવા ખરે છે આજકાલ !

  ભીંત જેવી જડ,અચેત વસ્તુ પણ સમય આગળ લાચાર છે..

  આહ્..

 2. રાકેશ ઠક્કર, વાપી said,

  June 29, 2012 @ 4:26 am

  સરસ રચના !

  વાયરો ફૂંકાય છે Romanceનો,
  કોણ કોનાં દિલ હરે છે આજકાલ ?

 3. rajul b said,

  June 29, 2012 @ 4:30 am

  ખાલીપણું તો એકલાથી ના થયું સહન,
  પંખી નથી તો ડાળીનો હિસ્સો નમી ગયો.
  -અંકિત ત્રિવેદી

 4. Rina said,

  June 29, 2012 @ 4:39 am

  શૂન્યતા જ્યાં વિસ્તરે છે આજકાલ,
  દર્દ-ગમ ડૂસકાં ભરે છે આજકાલ.

  ભીંતને પણ ન્હોર વાગ્યા ઉમ્રના,
  પોપડા કેવા ખરે છે આજકાલ !

  Beautiful

 5. pragnaju said,

  June 29, 2012 @ 8:39 am

  સુંદર ગઝલ
  સરસ રાજુલનો રસાસ્વાદ
  મક્તા
  શક્ય હો તો સાચવી લે કોઈ સ્મરણ,
  કોણ સહારા વિણ તરે છે આજકાલ ?
  યાદ આપે
  જેટલું કોઈ ગરજતું હોય છે, એટલું ક્યાં એ વરસતું હોય છે
  કો’ક દિ આવી ચડે કોઈ સ્મરણ, કેટલી પીડા સરજતું હોય છ
  એક પરપોટો હતો ફૂટી ગયો, કોઈનું ક્યાં કંઈ ઉપજતું હોય છે
  જીવ નાદાની કરી લે છે કદી, મન બધી વાતે સમજતું હોય છે.

 6. Maheshchandra Naik said,

  June 30, 2012 @ 1:31 pm

  સ્મરણની વાત જ અનોખી રીતે કહેવાય અને દર્દ વ્યક્ત કરવાની વ્યથા જે અનુભવે તે જ સમજી શકે……….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment