આંસુથી રાખ કે પછી દરિયાથી રાખ તું,
ડુબાડી દેશે કોઈ દિવસ જળની મિત્રતા.
મનોજ ખંડેરિયા

DISTANCE – વિપિન પરીખ

એક સાંજે
ટ્રેનના ચાલ્યા ગયા પછી
રેલ્વેના પાટા અરસપરસ પૂછતા હતા :
‘ બે માણસને એકબીજાથી દૂર જવા માટે
કેટલું DISTANCE જોઈએ ? ‘

– વિપિન પરીખ

Distance is a space between two objects… પણ શું દૂરી distance-આધારિત હોય છે ?

 

2 Comments »

 1. pragnaju said,

  January 27, 2012 @ 7:37 am

  સ રસ
  યાદ
  ખેલ જીવનના ખેલાતા અહીં જોયા,
  સ્વજનને ગૈરમાં પલટાતા અહીં જોયા.
  ફાસલા વધે છે કુર્બતથી જાણે,
  પ્યારમાં ગણિત બદલાતા અહીં જોયા.

 2. વિવેક said,

  January 27, 2012 @ 8:09 am

  અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં કદી,
  વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment