ઊભો રહું છું આયના સામે જ રોજ હું,
એક ન્યાયાધીશ, એક ગુનેગાર હોય છે.
હેમેન શાહ

મધરાતે – અમૃતા પ્રીતમ

તારી સ્મૃતિ મારે બારણે ટકોરા મારે છે

આ મારા ગીતના શબ્દો નથી
પણ પ્રેમના લલાટ પરના પસીનાનાં બિંદુઓ છે.

આ મારા ગીતના શબ્દો નથી
મારી કલમના રુંધાતાં આંસુઓ છે.

આ મારા ગીતના શબ્દો નથી
ઘવાયેલા મૌનનું આક્રન્દ છે.

મેં પ્રેમનું તમામ દેવું ચૂકવી દીધું છે
અને દરેક દેવું ચૂકવવાનું હોય છે –
કેમ ક્યારેય દેવું ઓછું નથી થતું ?

તારી સ્મૃતિ બાકીનાની સાથે આવીને
આજની રાતે મૃત્યુના કોરા ચેક પર
સહી કરવાનું જિંદગીને ફરમાન કરે છે.

તારી સ્મૃતિ મારે બારણે ટકોરા મારે છે.

– અમૃતા પ્રીતમ ( અનુ. સુરેશ દલાલ)

એક યાદ મોડી રાત્રે ત્રાટકે ત્યારની ઘડીનું કાવ્ય. આ ઘડીએ માણસે કોરા ચેક પર સહી કરવા સિવાય  કાંઈ કરવાનું રહેતુ નથી.

13 Comments »

 1. મીના છેડા said,

  August 22, 2011 @ 10:17 pm

  ઘવાયેલા મૌનનું આક્રન્દ……… વાહ!

 2. P Shah said,

  August 23, 2011 @ 4:33 am

  ગીતના શબ્દો નથી કલમના રુંધાતાં આંસુઓ…..

  ભાવપૂર્ણ રચના !

 3. amirali khimani said,

  August 23, 2011 @ 6:29 am

  વાહ સરશ રચના અને અનુવદ ઘનોજ સરઅશ દિલ પર ચોત લાગે અવિ રચન

 4. તીર્થેશ said,

  August 23, 2011 @ 7:25 am

  આ મારા ગીતના શબ્દો નથી
  ઘવાયેલા મૌનનું આક્રન્દ છે.

  …..વાહ !

 5. urvashi parekh said,

  August 23, 2011 @ 7:54 am

  સરસ,
  ઘવાયેલા મૌનનુ આક્રન્દ ખુબજ વાગે તેવુ તીણુ હોય છે,
  તે અહીં દેખાય છે.

 6. himanshu patel said,

  August 23, 2011 @ 10:07 am

  સારૂં છે.

 7. વિવેક said,

  August 23, 2011 @ 10:11 am

  સુંદર !

 8. Sudhir Patel said,

  August 23, 2011 @ 1:25 pm

  અમૃતા પ્રીતમની વધુ એક સુંદર કવિતા!
  સુધીર પટેલ.

 9. Kartika Desai said,

  August 23, 2011 @ 2:38 pm

  ધવલભાઈ,
  ધન્યવાદ! તમે તો ખુશ કરિ ! અમ્રુતા પ્રિતમ મારિ પ્રિય લેખિકા…
  આક્રન્દ! ઘવાયેલા મૌનનુ…..

 10. Dhruti Modi said,

  August 23, 2011 @ 5:03 pm

  અમૃતા પ્રીતમનું સુંદર કાવ્ય.

 11. Lata Hirani said,

  August 24, 2011 @ 6:17 am

  સ્મૃતિ આમ આવે ત્યારે ત્સુનામી બનીને આવે !!

  લતા

 12. mita parekh said,

  August 25, 2011 @ 8:46 am

  abs touchy,true 2 life.

 13. Jhoa said,

  December 23, 2015 @ 12:18 pm

  I hate my life but at least this makes it beblaare.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment